Mobile løsninger skaber dynamiske facader

Facader er en væsentlig del af bygningers æstetik, men i dag stilles der i BR18 også en lang række funktionsmæssige krav til dem.

De skal blandt andet sikre den rette mængde dagslys i bygningen, hindre blænding og uønsket indkig, fremme indeklimaet, nedsætte udefrakommende støj og regulere energiforbruget. Nogle af disse krav kan være i indbyrdes konflikt eller udfordret af omskiftelige vejrforhold. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt at anvende mobile facadeløsninger, der giver mulighed for hele tiden at kunne transformere facaden efter de aktuelle forhold.

Mobil solafskærmning bidrager til at efterleve flere af disse funktionsmæssige krav. Blendex har netop lanceret markedets største og mest varierede skydeskoddeprogram. Skodderne leveres som standard motoriseret med mulighed for automatisk styring baseret på sol- og temperatursensorer samt tidsure. Programmet er skabt på baggrund af mange års erfaring og et tæt samarbejde med arkitekter.

 

Læs mere om det nye skoddeprogram

Denne artikel er publiceret af Blendex A/S i kategorien

Flere artikler fra Blendex A/S

Dynamiske facader kan fremme et sundt indeklima

Solafskærmning har stor betydning for brugernes arbejdsevne, trivsel og generelle komfort. Det er derfor afgørende, at produktets...

Certificering sikrer bæredygtig træproduktion og skovdrift

Skove dækker 30 procent af jordens overflade. De er blandt andet vigtige kilder til ren luft og helt afgørende i bekæmpelsen af...

Start året med et trivselsfremmende fokus på indeklima

 For mange er arbejdspladsen i øjeblikket blevet en hybrid mellem kontoret og hjemmekontoret. Det er derfor aktuelt at sætte fokus på...

Mobile løsninger skaber dynamiske facader

Facader er en væsentlig del af bygningers æstetik, men i dag stilles der i BR18 også en lang række funktionsmæssige krav til dem.De skal...

Blendex lancerer markedets største skoddeprogram

Blendex har udviklet det største og mest varierede skoddeprogram på det danske marked. Programmet består af ni skydeskodder skabt på...

Professionelt samarbejde med arkitekter og rådgivere

Blendex indgår gerne i et samarbejde omkring udviklingen af solafskærmning til projekter.Udvendig solafskærmning er oftest både et æstetisk...