21. marts er international dag for solafskærmning

Europæisk solafskærmningsindustri lancerer 21. marts den første "Global Shading Day" for at gøre opmærksom på de cirkulære og økonomiske fordele

Den 21. marts 2023 lancerer brancheforeningen ES-SO den første "Global Shading Day". Målet er at gøre offentligheden og de politiske beslutningstagere opmærksomme på de menneskelige, cirklulære og økonomiske fordele ved solafskærmning. Nu, hvor klimaforandringerne uigenkaldeligt accelererer, vil det være et logisk skridt at indføre standarder i byggelovgivningen, hedder.

-Den 21. marts fejrer vi forårssolen, men mere end nogensinde før er vi også opmærksomme på risikoen ved den. Solafskærmning er blevet uundværligt – både for at beskytte bygninger mod overophedning og i kampen mod den globale opvarmning, da afskærmning reducerer brugen af energikrævende klimaanlæg. ES-SO, paraplyorganisationen for den europæiske solafskærmningsindustri, opfordrer derfor til ekstra opmærksomhed på solafskærmning, fordi tallene taler et meget tydeligt sprog, skriver brancheforeningen.

En videnskabelig undersøgelse foretaget af Guidehouse har vist, at solafskærmning kan reducere CO2-emissionerne med op til 100 millioner tons og spare op til 285 milliarder euro. Det betyder en potentiel energibesparelse på op til 60 % på køling af bygninger frem mod 2050. Bygninger er stadig de største energiforbrugere i Europa i dag og tegner sig for 40 % af energiforbruget og 36 % af drivhusgasemissionerne. Hvis ikke vi gør noget, anslås det, at antallet af bygninger, der kræver aircondition, vil være steget med 60 % i 2050 som følge af klimaforandringerne og hedebølgerne.

Det er på høje tid at gøre solafskærmning til et krav

Solafskærmning, som integreres i en bygnings CTS-anlæg, styrer varme og lys på en intelligent måde. Der er tale om bæredygtige, passive kølesystemer, som også giver beboerne mulighed for at styre mængden af dagslys. Dagslys gør os ganske vist gladere og hjælper os med at fokusere og fungere, men det kan også være en gene og endda forbundet med fare for ældre mennesker i tilfælde af overophedning. Derfor går ES-SO ind for at gøre solafskærmning obligatorisk inden for rammerne af det europæiske direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD).

Kontakt en specialist

Global Shading Day er tænkt som en opfordring til at opdage de mange fordele ved solafskærmning, til at handle og kontakte en ekspert. Lokale foreninger, producenter og distributører i hele Europa vil arrangere informationsarrangementer og aktiviteter i løbet af ugen omkring den 21. marts for at gøre opmærksom på Global Shading Day.

ES-SO er en nonprofitorganisation under belgisk lov, der har til formål at fremme solafskærmningens positive indvirkning på indeklimastyringen og dermed støtte EU's ambitiøse mål for energieffektivitet. ES-SO er den europæiske paraplyorganisation for professionelle solafskærmningsorganisationer. I hele Europa beskæftiger solafskærmningsindustrien over 450.000 mennesker og genererer en årlig omsætning på over 22 mia. euro. ES-SO har base i Bruxelles, hvilket er det ideelle sted, når det skal sikres, at branchens stemme bliver hørt, og at vi kan yde et positivt bidrag til de europæiske energimål. ES-SO er desuden aktivt involveret i en række europæiske projekter i både en bidragende og en rådgivende rolle.  

Danske Blendex er medlem af ES-SO.

Læs mere om solafskærmning på Byggeplads.dk her.

Læs mere om Blendex, webpartner hos Byggeplads.dk, her.