Cirkulær nedrivning af skole i Varde

Onsdag den 15. marts begynder nedrivningen af Brorsonskolen, der bliver et toneangivende projekt inden for genanvendelse ved nedbrydning. Her stræber Varde Kommune efter at genbruge mest muligt

Onsdag den 15. marts begynder nedrivningen af Brorsonskolen, der bliver et toneangivende projekt inden for genanvendelse ved nedbrydning. Her stræber Varde Kommune efter at genbruge mest muligt. Det gælder især de materialer, der udleder meget CO2 under produktion.

Derfor vil mursten, tagsten, spær, jernbjælker, limtræsbjælker og gulv fra den nyere gymnastiksal på skolen blive genanvendt i alt fra nye bygninger til renoveringsprojekter. Materialerne vil blandt andet blive brugt til opførelsen af det nye Varde Teater- og Musikhus, der står færdig i 2025.

Nedrivningen forventes afsluttet den 1. november 2023. I forbindelse med nedrivningen vil borgere i de nærtliggende boligområder kunne opleve perioder med øget støv i luften og støj. Arbejdet vil blive tilrettelagt og udført, så det giver færrest mulige gener.

Opgravning af tidskapsel

Når nedrivningen af Brorsonskolen begynder, giver det samtidig anledning til at grave en tidskapsel op. Ved opgravningen deltager Varde Kommunes borgmester, Mads Sørensen, der selv gik på skolen, da tidskapslen blevet gravet ned i 1992.

Pressen og andre interesserede er velkomne til at overvære opgravningen, der finder sted onsdag den 15. marts klokken 11.30 på Brorsonskolen, Ndr. Boulevard 81, 6800 Varde.

Efterfølgende vil tidskapslen blive vist frem inde på skolen, inden den skal videre til Vardemuseernes magasin til foreløbig opbevaring. 

Fakta

  • Brorsonskolen blev bygget i 1967, men lukkede i 2021, hvor eleverne flyttede til den nybyggede Frelloskole.
  • Brorsonskolens 4,7 hektar store grund bliver efter nedrivningsarbejdet udbudt til ejerboliger og kommer fremadrettet til at hedde Brorsonparken.

Kingo Karlsen A/S har vundet udbuddet som entreprenør på nedrivningen med et tilbud på 7.848.000 kroner