Arkitema: Bæredygtighed er et konkurrenceparameter

Thomas Fænø Mondrup tiltrådte ved årsskiftet som Sustainability Director i Arkitema, og han har store ambitioner for tegnestuens fremtidige bæredygtighedsarbejde

Thomas Fænø Mondrup tiltrådte ved årsskiftet som Sustainability Director i Arkitema, og han har store ambitioner for tegnestuens fremtidige bæredygtighedsarbejde. Målet er, at bæredygtighed skal integreres i endnu højere grad i projekterne, og han ser blandt andet et stort potentiale i en sammensmeltning med den digitale udvikling.

Siden Thomas Fænø Mondrup trådte ind ad døren til Arkitemas tegnestue i Aarhus efter nytår, har han haft fokus på at lære organisationen bedre at kende, men allerede nu har han blikket rettet mod horisonten. Her ser han en fremtid, hvor bæredygtighed ikke er et spørgsmål om enten-eller, men er et konkurrenceparameter og en fuldt integreret del af forretningen samt hele organisationen. Derfor skal han i gang med at få et overblik over alle de gode initiativer, der allerede spirer og er i gang, og bruge disse som afsæt til en mere målrettet, helhedsorienteret og ambitiøs tilgang til bæredygtighedsarbejdet.

Den erfarne ingeniør kommer fra en lederstilling hos Green Building Council Denmark og får hos Arkitema fagansvaret for bæredygtighedsområdet, et område der forventes at blive endnu vigtigere i de kommende år. Fokus bliver på strategi, udvikling og prioritering:

”Bæredygtighed er et stort område, og man kan ikke nødvendigvis være forrest på alle parametre. Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvor vi i forvejen står stærkt og hvor det er vigtigt at være stærke fremadrettet. Vi skal kigge ud i fremtiden og finde ud af, hvad der bliver vigtigt om 3-5-10 år, så vi allerede nu kan arbejde i den retning. På denne måde kan vi målrette vores indsats og sikre den bedste udvikling, og det er et arbejde, der aldrig stopper,” fortæller Thomas Fænø Mondrup.

Digitalisering og bæredygtighed smelter sammen

For kort tid siden blev bæredygtighedsafdelingen i Arkitema en del af en ny innovationsafdeling, Arkitema Innovation, hvor tegnestuens medarbejdere inden for bæredygtighed og digitalisering samles for at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for hele Arkitema. Dermed træder Thomas Fænø Mondrup ind i en relativ ny organisation, hvor han sammen med sine nye kolleger skal skabe mere bæredygtige resultater for fremtiden.

”Arkitema har, sammen med COWI, været front runners i at koble bæredygtighed med den digitale udvikling, og dette spor ønsker vi at forfølge og udvikle yderligere. Jeg glæder mig til at bidrage med viden og erfaring, og i samarbejde med vores mange dygtige specialister udvikle nye, innovative metoder og produkter. På denne måde kan vi sammen understøtte en mere bæredygtig retning for byggebranchen i hele Skandinavien,” fortæller Thomas Fænø Mondrup.

Som Sustainability Director træder Thomas Fænø Mondrup desuden ind i udviklingen af den samlede bæredygtighedsindsats for Arkitema og moderselskabet COWI. Samarbejde og fokus vil generelt blive intensiveret i de kommende år og Innovation Director i Arkitema, Marianne Friis ser frem til at få Thomas Fænø Mondrup i arbejdstøjet:

"Jeg er meget glad for, at Thomas nu slutter sig til Arkitema. Han har et stort overblik og en høj faglighed, som han kan udfolde, når han skal lede og udvikle fremtiden sammen med alle vores dygtige kolleger indenfor bæredygtighed. Jeg er sikker på, at hans erfaring på både strategisk, taktisk og operationelt niveau bliver en succes. Jeg glæder jeg mig til at få et godt samarbejde med Thomas, og til at flytte Arkitemas innovationsafdeling til et højere niveau."

Thomas Fænø Mondrup er civilingeniør, Ph.d. med speciale i bæredygtighed og digitalisering, og kommer fra en stilling som teknisk chef og afdelingsleder i Green Building Council Denmark, Aarhus.