Fjernvarmeselskaber vil satse på geotermi

Geotermi kan indgå i fremtidens fjernvarme og få afgørende betydning - det skønnes, at geotermisk varme kan bidrage med 15-20 pct. af det samlede varmebehov i Danmark

HOFOR har sammenen med to af hovedstadsområdets andre fjernvarmeselskaber - CTR I/S og VEKS netop indgået en aftale med det geotermiske selskab Innargi om rammerne for et muligt gennembrud for geotermi. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, der via dybe boringer kan pumpes op til overfla¬den og opvarme vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes vandet ned i undergrunden igen.
Potentialet for samarbejdet svarer til forbruget i helt op til 75.000 husstande, og derfor er det et vigtigt element i en flerstrenget fjernvarmestrategi. En endelig plan med tidspunkter og mulige placeringer af eventuelle anlæg forventes klar om ca. et år, skriver Hofros i en meddelelse.

Innargi skal sørge for at få det varme vand op af jorden, mens VEKS, CTR og HOFOR skal købe energien og sende den videre ud til fjernvarme­kunderne. I første omgang har parterne underskrevet et såkaldt ”letter of intent”, der beskriver hensigten om at arbejde aktivt og målrettet på at få geotermi i hovedstadsområdet. Fremtidens fjernvarme er baseret på en flerstrenget strategi, hvor en række forskellige grønne energikilder indgår i et tæt samspil, og geotermi kan blive et vigtigt element i et sådant system.

Stort potentiale

Aarhus lagde ud og planlægger sammen med Innargi, der er ejet af A.P Møller Holding, ATP og NRGi, geotermiske anlæg, der samlet kan producere 110 MW svarende til opvarmningen af 36.000 huse. Nu følger hoved­stadsområdet trop. I første omgang forventes et potentiale på mellem 120 og 240 MW geotermi, der kan dække det årlige varmeforbrug for 35.-75.000 husstande.

Adm. direktør for Innargi, Samir Abboud, udtaler:

-Vi er meget glade for, at det nu ser ud som om, vi får et gennembrud for geotermi i hovedstadsområdet. Det betyder først og fremmest endnu mere grøn, prisstabil fjernvarme til rigtigt mange forbrugere. Men geotermi-projektet i hovedstadsområdet kommer også til at gøre geotermi til en attraktiv mulighed for mange mellemstore fjernvarmeselskaber på Sjælland, hvor enkeltstående geotermi-projekter er for dyre. De projekter får en bedre økonomi, hvis de etableres i tilknytning til det store projekt i hovedstadsområdet.

En konkret plan med tidspunkter og mulige placeringer af eventuelle anlæg ventes klar i løbet af 2023. Hvis alt går godt, kan HOFORs kunder få fjernvarme delvist leveret fra geotermianlæg fra 2026. Det skønnes, at geotermisk varme kan bidrage med 15-20 pct. af det samlede varmebehov i Danmark.

Geotermi

Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, som via dybe boringer kan pumpes op til overfla­den, hvorefter varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med en stor varmepumpe til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.

Energipotentialet for geotermi er meget stort, men realiseringen af potentialet afhænger af forholdene i undergrunden (tilstrækkeligt flow og temperatur) og af, om der er tilgængelige arealer i nærheden af fjernvarmenettet. Det er generelt en stor udfordring at finde arealer til tekniske anlæg i tætte byområder.

Erfaring med geotermisk energi

Fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har siden 2006 drevet et geotermisk demonstrationsanlæg på Amagerværket for at få erfaringer med geotermi. De tre selskaber havde eneret på efterforskning og indvinding af geotermi i Storkøben­havn. Selskaberne besluttede i 2019 at lade nye private firmaer med større muskler inden for boring i undergrunden og udvikling tage over med henblik på at styrke udviklingen af geotermi i hovedstadsområdet.

I december 2021 vandt Innargi Energistyrelsens tilladelse til at efterforske geotermiske ressourcer i hovedstadsområdet. Innargi er ejet af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Innargi kan i den sammenhæng trække på Mærsk-koncernens omfattende ekspertise inden for geologi og boringer.