Arkitektteam udpeget til Fremtidens Bymidte i Nivå

Fremtidens Bymidte i Nivå med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af et team bestående af C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP arkitekter, NERD architects og AFRY

Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af et team bestående af C.F. Møller Architects (totalrådgiver), GPP arkitekter, NERD architects og AFRY.

De kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod ½ mia. kr. i realiseringen af visionen for Fremtidens Bymidte i Nivå. Det er et uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. Den ekspertise har C.F. Møller Architects, der efter udbud har vundet opgaven som totalrådgiver på Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY.

”Det er vigtigt for byrådet, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Og så skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra. På den baggrund har vi valgt C.F. Møller Architects, som har stor erfaring med tilsvarende komplekse byggeprojekter både i Danmark og Internationalt og som samtidig kan sikre en markant arkitektur”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Om Generationernes Hus i Nivå

Generationernes Hus udfordrer de institutionelle rammer for skolebyggerier ved at integrere øvrige offentlige funktioner for alle byens borgere, og ved at stå som urbane markører for Nivås bymidte, der giver en ny central identitet til bydelen. Ved at samle centrale, offentlige funktioner i Generationernes Hus, bliver der skabt liv og møder mellem alle byens generationer fra morgen til aften.

Forankret i by og landskab

Skolens læringsområder består af lige dele bygning og landskab med udendørs arealer, der understøtter leg, bevægelse, naturfag og madlavning, som alle er faciliteter, der er åbne for byens øvrige borgere. For at sikre liv på alle sider af Generationernes Hus er bygningerne uden for- og bagside, og med indgange fra alle sider. Bygningerne ligger som en klynge med en åben struktur af torve, pladser og stier, der forbinder alle funktionerne, og åbner i retningen af både byen og den uspolerede natur, som ligger tæt på Nivås bymidte hvor Generationernes Hus er placeret.

For at forankre Generationernes Hus i Nivå bliver det dels opført i tegl, som både skaber en sammenhæng med byens eksisterende bygninger og med de nedlagte teglværker, der kendetegner byens historie. For at skabe variation og blødhed til teglbyggeriet bliver træ anvendt i overgange mellem uderum og husene, sammen med glaspartier i stueetager, der styrker oplevelsen af tryghed, når man passerer bygningerne.