bo·glas a/s har fået ny ejer

Firmaet bo·glas a/s i Brønderslev har fået nye ejere, der vil videreføre virksomhedens traditioner og tilføre nytænkning.

Den familieejede virksomhed blev grundlagt i 1961 af glarmester Jørgen Sørensen. Virksomheden blev løbende overdraget op igennem 1990’erne til sønnen Per Sørensen, som i dag står i spidsen for det 2. generationsskifte. Det er virksomheden Glaspartner ApS i Esbjerg, der pr. 14. december 2020 overtager ejerskabet af bo·glas a/s. Nuværende ejer og direktør Per Sørensen har ønsket at overdrage firmaet til nye kræfter, men vil fortsat være tilknyttet virksomheden som produktionschef i Brønderslev.

Den nye ejer Glaspartner er ejet af direktør Ib Madsen, produktionsingeniør Trine Hybjerg og bestyrelsesformand Søren Christian Dahl, sammen med investeringsselskabet Buur Invest A/S, der er et dansk, familieejet investeringsselskab, som investerer i små og mellemstore industrivirksomheder med vækstpotentiale. bo·glas forbliver dermed familieejet og det samlede bo·glas og Glaspartner bliver dermed den 2. største danskejede glasproducent i landet.

”Det har været vigtigt, at den nye ejer af bo·glas kan sikre fortsat udvikling og styrke salget, sikre arbejdspladser og sikre at den gode ånd i bo·glas kan leve videre”, siger tidligere adm. direktør Per Sørensen – ”derfor er jeg helt tryg ved, at det er Glaspartner, der overtager virksomheden.”

Investeringsselskabet Buur Invest A/S ser gode perspektiver i det nye ejerskab.

”Vi indgår i ejerskabet, fordi vi ser et stort potentiale i bo·glas og de produkter, de producerer. Vi ser engagement, evne og vilje til vækst, hos Glaspartner, som nu får flere muligheder i markedet efter overtagelsen af bo·glas”, siger Søren Christian Dahl fra Buur Invest A/S.

Ledelsen for begge selskaber varetages fremover af adm. direktør Ib Madsen, som ser store muligheder i de synergier og stordriftsfordele, som kunderne fremover kan tilbydes fra et samlet bo·glas og Glaspartner.

”Forventningen til fremtiden er, at vi holder fast i begge firmaers grundidé, der har fokus på troværdighed og fleksibilitet, men vi vil også tilføre nytænkning, som skaber værdi for vores kunder”, siger Ib Madsen, der påtager sig ansvaret for salg og ledelse.

Glaspartner og bo·glas leverer mange former for glasprodukter til håndværks- og industrivirksomheder i hele Danmark.

Foto:Fra venstre: Søren Christian Dahl – bestyrelsesformand, Michael Fabricius – Buur Invest, Ib Madsen – CEO, Per Sørensen, tidl. ejer af Bo-Glas samt Trine Hybjerg – økonomi- og produktionsansvarlig.