Nyt pilotprojekt skaber overblik over klimakrav

Klimaklar SMV er således navnet på et rådgivningsforløb, der satser på at styrke virksomheders vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding

Det skorter ikke på bæredygtighedscertificeringer, grønne mærkningsordninger og klimakrav i byggeriet. Men ofte er det svært for virksomhederne at vide, hvilke tiltag der giver mest værdi for investeringerne. Derfor har Dansk Industri sammen med Industriens Fond og Fremstillingsindustrien netop lanceret projektet Klimaklar SMV, der skal styrke vækst og konkurrenceevne. Blandt deltagerne er Dana Lim, der har gjort indsatsen for grøn omstilling til en del af virksomhedens overordnede strategi.

Torsdag den 4. februar løftede Dansk Industri sammen med Industriens Fond og Fremstillingsindustrien sløret for et nyt projekt målrettet danske virksomheder med behov for konkrete værktøjer til at indfri de grønne ambitioner.

Klimaklar SMV er således navnet på et rådgivningsforløb, der satser på at styrke virksomheders vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding. Pilotprojektet trækker ud over initiativtagerne på en række samarbejdspartnere, som omfatter Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe.   

Efterspørger konkrete redskaber

- Der er lang vej fra at have en klar ambition om CO2-reduceret produktion af bæredygtige produkter i højeste kvalitet, og så til faktisk at få det implementeret med efterlevelse af alle krav til blandt andet dokumentation, fortæller adm. direktør Lars Christensen fra Dana Lim, der er blandt deltagerne i pilotprojektet.  

Virksomheden er Nordens førende producent af lim, spartel- og fugemasse og vil ligesom 49 andre deltagere gennem hele 2021 indgå i rådgivningsforløbet. Lars Christensen uddyber:

- Vi har vedtaget, at Dana Lims bidrag til grøn omstilling skal være en del af virksomhedens overordnede strategi, og selv om vi længe har været pionerer inden for udvikling af miljøvenlige produkter, så er bæredygtighed stadig lidt af en jungle at finde rundt i. Det er heller ikke billigt at investere i, så vi håber at få nogle effektive redskaber til at navigere med. Målet er, at vi inden udgangen af året har opnået 100 procent målbarhed af vores reduktioner af klimabelastningen.

Det skal være nemt og gennemskueligt

I byggeriet har grøn omstilling længe stået højt på dagsordenen, og alle aktører lige fra enkeltmandsfirmaet til de helt store entreprenørvirksomheder mødes dagligt af krav om blandt andet CO2-reduktioner og miljøvenlige materialer, der bidrager til sunde og behagelige indendørs miljøer.

Her er det netop vigtigt med konkrete og gennemskuelige redskaber, der nemt og effektivt hjælper virksomhederne til at kunne redegøre for, hvordan de arbejder og hvilke løsninger, de satser på.

- Vi oplever helt klart, at antallet af forespørgsler på klimadokumentation vokser kraftigt i øjeblikket, og som leverandør har vi en vigtig opgave med at få klædt de udførende godt på. Forhåbentlig vil rådgivningsforløbet også være med til at understøtte det arbejde, vi allerede er i gang med, så det bliver nemt og gennemskueligt at vælge miljørigtige løsninger og nå de konkrete mål, slutter Lars Christensen af.