Orbicon skifter navn til WSP Danmark

Idag, onsdag 30. september, skifter Orbicon navn til WSP Danmark efter at være solgt til den canadiske virksomhed

For lidt over et år siden blev Orbicon solgt til den canadiske rådgivervirksomhed WSP. I perioden frem til nu har man under dobbeltnavnet Orbicon | WSP brugt tiden på at planlægge og forberede det endelige navneskifte på en måde, så både medarbejdere og kunder har kunne følge med.

Succesfuld integration

Under hele forløbet har det været vigtigt for ledelsen ikke at forcere noget, men at lade forandringen få lov til at sætte sig hos såvel kunder som medarbejdere. En støt stigende ordrebeholdning og fastholdelse af medarbejdere samt tilgang af nye dygtige medarbejdere tyder på, at integrationen har været vellykket.

Vi har gennem det sidste års tid arbejdet målrettet mod en succesfuld integration af Orbicon ind i WSP, og vi sidder i dag tilbage med en stolt følelse af at være kommet i mål. Det har været en topprioritet for os at sikre, at medarbejderne har kunnet føle sig trygge og som en del af processen, og at vores kunder forstod, hvad der skete, og ikke mistede fornemmelsen af, hvem vi er. Derfor besluttede vi også at bruge et år til gradvist at vænne os til det nye navn, og det har betydet, at vi nu føler os klar til næste fase og til at ændre navnet Orbicon til WSP Danmark. Foran os ligger nu de mange muligheder, WSP bringer med sig, herunder at kunne føre global viden ind i Danmark til gavn for vores kunder og ligeledes at kunne følge vores kunder ud i verden.

Global og lokal

WSP er en global rådgivervirksomhed med ca. 50.000 medarbejdere i over 40 lande. De købte Orbicon for at få en stærk repræsentation på det danske marked og for at styrke deres ekspertise inden for miljø og klimatilpasning. Som en af verdens største rådgivere inden for transport, infrastruktur og byggeri har WSP i de senere år haft en strategisk målsætning om at skabe sig en lige så markant position på miljø- og klimaområdet. Den ambition passede Orbicon rigtig godt ind i med rødder i Hedeselskabet, en stærk miljøprofil og en dansk historie på mere end 150 år.

Det er netop denne kombination, der giver os en styrke, vores konkurrenter ikke har. Ingen andre på det danske marked har haft den lange og historiske tilknytning til dansk natur og miljø, og ingen på det danske marked har en større global tilstedeværelse end vi har, siger Per Christensen.

Klar vækststrategi

Den globale ekspertise har allerede åbnet muligheder for større og anderledes opgaver inden for nye områder. Blandt andet kan der nu bydes på store komplicerede infrastrukturopgaver, hvor WSP har nogle af verdens dygtigste og mest erfarne eksperter. Det betyder, at virksomheden kommer til at være med, når der skal bydes på opgaver inden for områder som bane og vej samt på bro- og tunnelprojekter. Det samme gælder inden for bl.a. træhuse og højhuse, hvor WSP har nogle af de dygtigste eksperter, der har stået for ca. halvdelen af verdens 100 højeste huse, bl.a. The Shard i London.

Udover muligheder for nye typer af opgaver er mange medarbejdere nu også blevet en del af globale vidensnetværk, og synergierne er da også begyndt at vise sig. Fx har man lige løst marine opgaver i Sverige med en specifik kompetence inden for ålegræs, og svenskerne har ligeledes fået interesse i en ny geofysisk metode, som WSP anvender i Danmark.

Vi har altid haft en strategi om at vækste i Danmark. Som en del af WSP har vi nu nogle helt andre muskler til at tage nogle meget større skridt, slutter Per Christensen.