Bæredygtigt byggeri kræver specifikke produktdata

Et nyt projekt vil skabe den nødvendige data-infrastruktur ved at koble LCAbyg og data fra miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Hvis vi skal bygge bæredygtigt byggeri med lav klimabelastning kræver det, at vi bevæger os fra at anvende generiske data fra produktkategorier til at benytte data på specifikke produkter. Et nyt projekt vil skabe den nødvendige data-infrastruktur ved at koble LCAbyg og data fra miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Bygningsdesign og materialevalg har stor betydning for en bygnings samlede klimabelastning. Studier fra bl.a. BUILD, viser, at opførelsen af bygninger ofte har en større miljøbelastning end selve forbruget i driftsfasen. Skal vi ændre på det, skal datagrundlaget for vores byggematerialer være mere præcist.

Sammen med BUILD vil EPD Danmark nu skabe den nødvendige data-infrastruktur og bl.a. gøre miljøvaredeklarationerne tilgængelige i elektronisk form og med en kobling til LCAbyg, lyder det fra Sarah Cecilie Andersen fra EPD Danmark sekretariatet.

Brugervenlighed er essentielt, men koblingen mangler

Når vi ser på design og valg af byggematerialer, så stiller den frivillige bæredygtighedsklasse krav om livscyklusvurderinger (LCA) for byggeriet. Det krav forventes at blive implementeret i Bygningsreglementet allerede fra 2022. Udfordringen er, at livscyklusvurderingerne på bygningsniveau baserer sig på generiske data for byggevarer. Det giver en stor risiko for, at miljøpåvirkningen for det konkrete byggeri er beregnet for højt eller for lavt fordi den bygger på ”forkerte” data.

- Vi skal blive bedre til at anvende retvisende miljødata for de enkelte produkter. Vi har den data til rådighed på en lang række byggevarer, så vi skal altså væk fra de generiske og generelle miljø-data vi bruger i dag og i stedet anvende miljøvaredeklarationer, som viser korrekte miljødata fra danske producenter eller dansk handlede produkter. På den måde vil livscyklusvurderingerne af byggeriet blive mere retvisende end de er i dag, forklarer Sarah Cecilie Andersen.

En af årsagerne til, at der i dag ofte anvendes generiske miljø-data, selvom der findes miljøvaredeklarationer på produktet, er, at der mangler en kobling mellem miljøvaredeklarationerne (EPD’erne) og livscyklusvurderingerne/-beregningerne i LCAbyg.

- Hvis man som rådgiver i dag, vil anvende specifikke miljødata på et produkt, så kræver det, at man først finder oplysningerne fra miljøvaredeklarationen, EPD’en, ved en programoperatør, fx EPD Danmark. Derefter skal man (fx rådgiver) manuelt indtaste data i LCAbyg. Den procedure er hverken brugervenlig eller effektiv, og den bliver en væsentlig barriere for, at rådgiverne anvender de specifikke og mere retvisende miljødata, forklarer Sarah Cecilie Andersen, og tilføjer, at netop brugervenligheden også er en essentiel del af projektarbejdet.

Cases og fuld transparens
At det gør en forskel at anvende specifikke miljødata fremfor generelle data, vil projektpartnerne blandt andet vise i en række casestudier.

- Via casestudierne kan vi vise, hvordan mangel på nationale og/eller produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er) kan forringe datakvaliteten og give usikkerhed om den endelige miljøpåvirkning af vores byggerier. Vi forventer at kunne vise, hvordan vi styrker beslutningsgrundlaget for at vi kan bygge mere bæredygtigt og klimabevidst, hvis vi anvender specifikke miljødata for byggematerialerne i stedet for generelle data, forklarer Sarah Cecilie Andersen og fortsætter.

- Projektet her er første trin på vejen mod digitalisering og fuld transparens i forhold til miljødata. Vi ønsker at vise det akutte behov for at anvende specifikke miljødata i Danmark og vi ønsker at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for rådgiverne, siger Sarah Cecilie Andersen.

Brug data til produktudvikling
Selvom antallet af miljøvaredeklarationer er stigende, så vil en reel grøn omstilling kræve mere fokus på korrekte miljødata på alle anvendte byggevarer. De produktspecifikke EPD’er vil være at foretrække på sigt, også for producenterne, fordi der ligger en stor viden om det enkelte produkt i data fra en EPD – en viden, som Sarah Cecilie Andersen også håber, vil blive brugt til at udvikle produktet.

- Vi håber, at når først producenterne udarbejder produktspecifikke EPD’er, så er næste skridt, at de også reelt begynder at se på, hvordan de kan udvikle deres produkt ved at bruge den data de står med i hånden bagefter. På den måde vil vi for alvor kunne begynde at udvikle vores materialer og reducere miljøpåvirkningerne, herunder CO2-udledning og energiforbrug under produktionen, slutter Sarah Cecilie Andersen.

På nuværende tidspunkt er der deklareret omkring 180 produktvariationer hos EPD Danmark.