RUM vinder konkurrencen om Vollsmose-skole

​​​​​​​Som led i forsøget på at forbedre integrationen og imødegå det faldende børnetal i Vollsmose har Odense Byråd besluttet at sammenlægge to skoler i bydelen

Som led i forsøget på at forbedre integrationen og imødegå det faldende børnetal i Vollsmose har Odense Byråd besluttet at sammenlægge to skoler i bydelen. Eleverne fra H. C. Andersen Skolen flytter til Abildgårdskolen, så de i alt 750 elever samles på én adresse til august 2021. RUM har sammen med MOE vundet totalrådgivningskonkurrencen om modernisering af Abildgårdskolen.

Abildgårdskolen er opført i 1974 og har inden sammenlægningen behov for tidssvarende og attraktive rammer for liv, leg og læring – inde og ude. I alt skal 7000 m² bygninger moderniseres, og også skolens udearealer og legeplads opgraderes.

Moderniseringen omfatter 36 klasselokaler med fælles læringsarealer, grupperum, gymnastiksale, hjemkundskab, SFO og toiletter - herunder ny indretning, akustiklofter, belysning, elinstallationer, ventilation, sanitet og gulvbelægning. Desuden skal der ske opretning i form af bl.a. udskiftning af facadepartier, tagrenovering, efterisolering og udskiftning af ovenlys, renovering af svalegang og udskiftning af CTS-anlæg.

Skolens brugere inddrages i helhedsplan

Første fase i projektet bliver at foretage en registrering af de eksisterende forhold og i tæt samarbejde med bygherre udarbejde en helhedsplan for, hvordan skolens lokaler benyttes bedst muligt. Her spiller brugerinddragelse en vigtig rolle.

  • Det er helt afgørende for et positivt projektforløb, at Abildgårdskolens brugere og forskellige interessenter høres og inddrages helt fra starten. Vi medtager brugernes pædagogiske visioner og ønsker i helhedsplanen og omsætter dem til funktionelle planer og et optimalt fysisk læringsmiljø. På den måde skaber vi fundamentet for et godt forankret projekt og et vellykket resultat, siger partner og arkitekt Karin Elbek fra RUM.

RUM ser frem til i samarbejde med MOE som ingeniørunderrådgiver at skabe moderne og fremtidssikrede rammer for de nuværende og kommende elever og medarbejdere på Abildgårdskolen i Vollsmose.

Fakta om projektet:

  • Omfang: Modernisering af Abildgårdskolen i Odensebydelen Vollsmose – i alt 7000 m²  bygninger samt udearealer
  • Bygherre: Odense Kommune
  • Anlægsøkonomi: 34 mio. ekskl. moms
  • Totalrådgiver og arkitekt: RUM
  • Ingeniør: MOE