Ny opdatering af betonstandarden

​​​​​​​Den seneste opdatering af det danske anneks DS/EN 206 DK NA:2019 er trådt i kraft ved årsskifte - med nye regler om blandt andet kalkfiller og biokulflyveaske

Den nyeste revision hedder DS/EN 206 DK NA:2019, og den trådte endegyldigt i kraft 31. december 2019 efter en indfasningsperiode fra udgivelsesdatoen 12. august 2019, skriver magasinet Beton..

Den seneste opdatering er ikke så omfattende som den forrige, men indeholder dog adskillige vigtige punkter ifølge Christian Munch-Petersen, betonekspert i rådgiverfirmaet EMCON. Christian Munch-Petersen er formand for det danske udvalg, der har udarbejdet annekset.

 Alt om tilslag og genbrugsmaterialer nu er flyttet til anneks E, hvor man kan læse om hvilke regler, der gælder for tilslag i form af sten og sand. Som følge af det tidligere gennemførte "Nulspildsprojekt" er der nu kommet regler for, hvordan betonfabrikkerne kan genbruge overskydende beton i deres egen produktion. Det gælder både fabriksbeton og elementfabrikkerne.

 - Industrien er glade for de nye regler, der i praksis nu tillader dem at reducere spildet til et rundt nul, hvis den overskydende beton kan indpasses i produktionen, siger Christian Munch-Petersen

Kalkfiller tillades

En stor nyhed er anneks Q, der handler om kalkfiller, som det nu er tilladt at komme i betonen som cementerstatning under visse definerede forhold..

     - Vi bruger jo kalken fra Danmarks undergrund til at fremstille cementklinker af, og det giver et stort CO2-udslip, men man kan også tilsætte kalken direkte til sin beton for på den måde at spare på cementen. Det er nu blevet lovligt for betonproducenterne selv at tilsætte kalkfiller til betonen under nogle bestemte forudsætninger. I praksis betyder det, at man til visse typer beton som cement-erstatning må tilsætte op til 25 % af den meget fine kalkfiller eller op til 10 % af en anden og grovere type, forklarer Christian Munch-Petersen.

Flyveaske fra biomasseafbrænding

En anden vigtig nyhed er, at det nu er tilladt at tilsætte flyveaske fra afbrænding af biomasse til beton. Traditionel flyveaske, der stammer fra afbrænding af kul, har i mange år været brugt som tilsætning til betonen i Danmark. Flyveasken mindsker den nødvendige mængde cement og tilfører i sig selv betonen gode egenskaber. Men i takt med, at kulkraft udfases i Danmark, er flyveasken ved at blive en mangelvare. Kun tre kraftværker i Danmark, nemlig i Aalborg, Odense og Esbjerg fyrer stadig regelmæssigt med kul.

Foto:Det er nu tilladt at komme kalkfiller i betonen som cementerstatning under visse definerede forhold. Foto: Erik Brahl.

Kilde: Magasinet Beton