Første spadestik til Frederiksbro Parken

Første spadestik til Bydelsprojektet i Hillerød, Frederiksbro, blev taget mandag og samtidig er planerne godkendt for den stibro, der skal sikre forbindelsen til resten af byen

Hillerød Kommune har netop godkendt planerne for Frederiksbroen, der kommer til at gå fra Frederiksbros nordlige ende over den trafikerede Herredsvejen til området Munkeengen og Fre­deriksborg Slot. Broen skal sikre passagen for den nye bydels borgere, men naturligvis også tage hensyn til landskabet.

- Herredsvejen har megen trafik, og der er behov for, at cyklister og gående kan krydse vejen, når de kommer til eller fra Frederiksbro. Det har været vores ønske, at Frederiksbroen skal være både smukt og praktisk udformet, da den kommer til at fungere som en slags byport. Samtidig skal det føles trygt at passere over vejen, og det skal være en god oplevelse for de daglige brugere. Vi er meget glade for den udformning, som broen har fået og derfor også tilfredse med, at designet nu er blevet godkendt, siger Mikael Goldschmidt, der er bygherre på projektet, som omfatter ca. 1.300 lejeboliger.

Frederiksbroen, der er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg, får en spændende forankring, da der i forbindelse med ”broskibet”, hvor broen møder bydelen, vil blive etableret en driftsbygning med tagterrasse, som områdets beboere kan benytte. Her bliver også en vandtrappe, der set fra luften så at sige udgør ”næbbet” på et af de mest omtalte og spektakulære indslag i Frederiksbro Parken, nemlig en kunstigt anlagt sø i form som en svane i flugt. Søen bliver oplyst, får flere hyggelige broer og kommer også til at indbyde til fysisk aktivitet, da den bliver velegnet til kajakroning. I nærheden af søen etableres en badepavillon med indendørs svømmebassin til lejerne i bydelen.

En trappe og et elevatortårn sikrer adgang til Frederiksbroen for gangbesværede.

Entreprise på plads og anlægsarbejde i gang

Mikael Goldschmidt tog mandag også første spadestik til det store grønne anlæg, der kommer til at strække sig i hele bydelens længde. Samtidig fik det grønne område sit navn og blev altså døbt Frederiksbro Parken.

- Frederiksbro Parken bliver et naturligt samlingspunkt. På grund af de mange forskellige boligtyper, vi bygger, får Frederiksbro en blandet beboersammensætning på tværs af generationer, og vi håber, at Frederiksbro Parken vil blive anvendt i netop den ånd. Det har været vigtigt for os, at Frederiksbro Parken kan bruges til mange forskellige ting og kan favne denne beboersammensætning på tværs af generationer. Det skal være et sted, hvor der er ro for øjet og for sjælen, men absolut også et sted, der lægger op til leg og fysisk aktivitet. Derfor bliver der forskellige hjørner og steder, som vil kunne tilbyde noget forskelligt, siger han.

Når de første beboere på Frederiksbro flytter ind, vil Frederiksbro Parken være delvist færdig. Den opføres nemlig sideløbende med boligerne i bydelen. Der er indgået entrepriseaftale på parken med Pihl-konsortiet, som også opfører Etape 2 af boligbyggeriet. Konsortiet kommer til at stå for det forberedende anlægsarbejde, herunder også til søen. Det samlede arbejde med Frederiksbro Parken, herunder også de senere, afsluttende anlægsarbejder, forventes færdiggjort ultimo 2021.

Fakta om Frederiksbro:

  • Bydelen Frederiksbro får på en central placering et erhvervshus, hvor det vil være muligt at etablere fx fitnesscenter, dagligvarebutik, bageri med café, apotek eller lægehus.
  • Senere vil Frederiksbro Torv blive ført igennem bydelen over til butiksområdet ved Industrivænget.
  • For at sikre den gode sammenhæng mellem Frederiksbro og bymidten og ikke mindst den sikre vej til skole etableres der også en tunnelforbindelse under Ros­kildevej.