Aalborg Portland investerer stort i bæredygtighed

Over de næste tre år har koncernen allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden på globalt plan

Det netop offentliggjorte regnskab for Aalborg Portland Holding Koncernen viser en stigning i omsætningen til 9.066 millioner kroner og et resultat før renter og skat (EBIT) på 1.097 millioner kroner. Med en lav rentebærende gæld og en høj egenkapital står koncernen godt rustet i et mere usikkert globalt cementmarked som følge af coronaepidemien, men også til yderligere investeringer i vækst og bæredygtighed.

Aalborg Portland Holding, som er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia, Kina og i Norden, heriblandt datterselskaberne Aalborg Portland A/S og Unicon A/S, har i dag offentliggjort regnskabet for 2019. Koncernen opnåede en omsætning på 9.066 millioner kroner, hvilket er en fremgang på godt 2% i forhold til 2018. Resultat før renter og skat (EBIT) blev 1.097 millioner kroner, et fald på 4% i forhold til 2018. Årets resultat efter skat blev 710 millioner kroner mod 1.064 millioner kroner året før, som var positivt påvirket af finansielle engangsindtægter.

- Trods vanskelige markedsvilkår på især det tyrkiske marked, har vi generelt set en tilfredsstillende udvikling i 2019. Vi kan glæde os over, at vi har leveret den højeste omsætning i koncernens historie, og at vi siden finanskrisen har haft 10 års konstant vækst på toplinjen og en fortsat solid global indtjening, udtaler koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding.

- Vi har de seneste år kunnet høste frugten af en vellykket vækststrategi i især Belgien, men også i USA, hvor vi for første gang i 2019 opnåede den fulde effekt af investeringen i en øget kapitalandel i Lehigh White Cement Company. De internationale markeder spiller en meget vigtig rolle for koncernen i forhold til både vækst og risikospredning, og vores aktiviteter i Danmark tæller i dag cirka 25% af Aalborg Portland Holding-koncernens samlede aktiviteter, fortsætter Henning Bæk.

Væksten i 2019 er også drevet af et stigende salg af hvid cement, som Aalborg Portland Holding er verdens største leverandør af med en markedsandel på cirka 20%. Salg af hvid cement fra koncernens produktionsanlæg i USA, Kina, Malaysia, Egypten og Danmark bidrog med cirka 30% af koncernens omsætning sidste år og er dermed medvirkende til, at Aalborg Portland Holding er godt rustet til fremtiden.

- En solid indtjening gennem en årrække og stærk pengestrøm fra driften har været med til at sikre en meget lav rentebærende gæld og en høj egenkapital. Det giver os et stærkt udgangspunkt for de udfordringer, der nu venter. Her tænkes især på coronakrisen, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af, og dens betydning for koncernens omsætning og indtjening, forklarer Henning Bæk.

I 2019 betalte Aalborg Portland Holding cirka 240 millioner i selskabsskat i de lande, hvor koncernen er repræsenteret, heraf en stor andel i Danmark, hvilket placerer koncernen blandt de 75 største skattebetalende selskaber i Danmark. 

750 millioner til bæredygtig omstilling

Den igangværende grønne omstilling vil over de kommende år kræve betydelige investeringer. Over de næste tre år har koncernen allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden på globalt plan – herunder i Danmark, som blandt andet er hjemsted for koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling, der har været spydspids for koncernens bæredygtige initiativer gennem flere årtier.

Henning Bæk påpeger dog, at rammevilkårene for den europæiske del af koncernen fortsat skal understøtte virksomhedernes indtjenings- og konkurrenceevne, hvis den grønne omstilling i den energiintensive industri skal kunne videreføres:

- Vi har en klar målsætning om at fortsætte vores bæredygtige investeringsplaner, som fortsat ligger øverst på prioriteringslisten. Vi ønsker at fortsætte den vej, men vi skal også kunne forrente de investeringer, vi foretager. Derfor er det altafgørende, at vi har rammevilkår, der giver mulighed for flere investeringer i miljøteknologi, innovation og arbejdspladser, også når vi oplever konjunkturudsving, forklarer Henning Bæk.

- Når vi vender tilbage til den klimapolitiske hverdag, er det helt essentielt, at der ikke indføres nationale særafgifter på fx CO2, og at EU’s kvotesystem dæmmer op for CO2-lækage til konkurrenter uden for EU, som ikke er CO2-reguleret. Det vil ikke bare slå benene væk under investeringslysten – det vil også udvande vores konkurrenceevne på globalt plan, da vi i modsætning til flere af vores globale konkurrenter allerede er underlagt store afgifter gennem EU’s kvotesystem, slutter han.