Bygge -og anlægssektor i stort april-dyk

Danmarks Statistik har her til morgen offentliggjort deres konjunkturindikator for bygge og anlæg, som har taget et kæmpe dyk i april-måned

Dystre forventninger har indtaget bygge- og anlægssektoren i denne måned. Danmarks Statistik har her til morgen offentliggjort deres konjunkturindikator for bygge og anlæg, som har taget et kæmpe dyk i april-måned. Det ser særligt dystert ud, når vi ser på beskæftigelsesforventningerne, hvor forventningerne nu er lavere end i forbindelse med Finanskrisen, der tog sit indtog i 2008 og for beskæftigelsesforventningerne bundede i 2009.

Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen lavet en supplerende undersøgelse, hvor de har stillet spørgsmålet: "Hvordan er jeres virksomhed påvirket af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med Corona-virussen?". Inden for bygge- og anlægssektoren har hovedparten svaret ”Lidt påvirket”. Bygge- og anlægssektoren er ikke blevet ramt direkte af restriktioner i forbindelse med Corona-krisen i ligeså høj grad som serviceerhverv og detailhandel. Til gengæld er det de dyre forbedringsprojekter, som godt kan vente, der nedprioriteres i en tid med stor økonomisk usikkerhed. Bygge- og anlægssektoren forventes således af blive ramt hårdt af følgerne af Corona-krisen. Generelt må man forvente, at det som bliver svært at få i gang igen efter krisen er forbruget af varige forbrugsgoder herunder også renovering af disse.

Udover Corona-krisen skal man heller ikke undervurdere, at byggesektoren netop kan rette blikket mod Christiansborg, hvor man i går første behandlede lovforslagene til det såkaldte Blackstone-indgreb. Indgrebet vil gøre det mindre attraktivt at investere i ældre ejendomme og renovere disse pga. indførelsen af en karensperiode og øgede klimakrav. Det betyder, at man skubber en del af renoveringsaktiviteterne ud i fremtiden. Et tiltag der ikke er oplagt i en økonomi, hvor arbejdspladserne er under pres. Det vil være oplgat at forsøge at skabe aktivitet i sektoren fremfor at udskyde den.