PVC-afgift på vinylgulve rammer staten selv

Regeringen og dens støttepartier har i Finanslov 2020 genindført afgifterne på PVC, men staten kommer selv til at betale afgiften, for vinylgulve ses mest på f.eks. institutioner og sygehusene

Vinylgulve er ofte den foretrukne løsning, hvor der er særlige strenge krav til rengøring, hygiejne og vedligehold.

Argumentationen for at lægge en afgift på PVC er netop at begrænse brugen af PVC. Men en rapport fra Skatteministeriet har tidligere vist, at afgiften ikke havde nogen som helst effekt. Der vil hverken blive solgt mere eller mindre vinyl, alene fordi der ikke er et alternativ. Rapportens konklusioner førte til, at PVC-afgiften blev ophævet 1. januar 2019, men nu er den altså indført igen.

– Det er jo paradoksalt, at PVC-afgiften nu genindføres, når det skåret helt ind til benet betyder, at staten opkræver en afgift, som bliver lagt på regningen, når staten skal betale gulventreprenøren for vinylgulve på eksempelvis landets sygehuse. Økonomisk kommer der hverken mere eller mindre ud af det. Og der bliver heller ikke skåret ned på brugen af vinylgulve, fordi der ikke findes attraktive alternativer. Men for gulventreprenørerne betyder genindførelsen af afgiften et unødigt administrativt bøvl til ingen verdens nytte, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen.

Afgiften er udtryk for dobbeltregulering

Da PVC-afgiften blev ophævet blev der foretaget en grundig analyse af konsekvenserne – både hvad angår miljø, sundhed og økonomi. For sundhed og miljø var det helt afgørende, at forbruget af ftalater er reguleret via EU. Konklusionen var derfor, at det var udtryk for dobbeltregulering, hvis vi fastholdt PVC-afgiften i Danmark.

Der blev bevilget fire millioner kroner til en PVC-indsats, som kører frem til 2021. Producenter og forhandlere af bløde PVC-produkter i Danmark er gået sammen for at undersøge mulighederne for genanvendelse af PVC.

– I Gulvbranchen skal vi tage ansvar for brugen af PVC og bidrage til de indsamlings- og genanvendelsesordninger, der eventuelt vil komme, siger Anders Hjorth Jensen.

Foto: Staten er den største indkøber af vinylgulve, som stort set kun findes på landets sygehuse. Den genindførte PVC-afgift bliver derfor først og fremmest en merudgift for staten selv.