Fremryk offentlige byggeprojekter og reparationer

Dansk Byggeri opfordrer stat, regioner og kommuner til at fremrykke investeringer i for eksempel vedligeholdelse af veje og anlæg og at sætte reparationer af skoler og andre bygninger, der ellers var planlagt til sommerferien, i gang tidligere. Det vil kunne medvirke til, at bygge- og anlægsvirksomhederne kan begrænse omfanget af afskedigelser som følge af coronapandemien.

Stadig flere håndværksvirksomheder og entreprenører bliver ramt af coronakrisen. Flere har problemer med at få materialer især fra udlandet, ordrer og opgaver annulleres og projekter bliver forsinket.

- Hvis vores virksomheder skal blive ved med at beskæftige deres medarbejdere, kræver det, at de har arbejde til dem. Derfor er det nødvendigt, at både små og store virksomheder får flere opgaver. Og her kan det offentlige hjælpe gennem sin planlægning, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Senest er Gladsaxe Kommune gået i gang med at undersøge, hvor meget af den planlagte vedligeholdelse, der kan fremrykkes for at holde hjulene i gang. Det gælder både de bygge- og anlægsprojekter, kommunen allerede har i gang, og projekter, som skulle have været påbegyndt senere.

- Vi opfordrer alle kommuner og regioner til at følge Gladsaxes eksempel. Lige nu er trafikken på vejene begrænset, mens skoler og andre kommunale bygninger står stort set tomme. Mange opgaver skal jo normalt udføres i sommerferien. Men de bør laves nu, og renoveringsarbejdet kan gennemføres, uden at håndværkerne kommer i kontakt med andre og dermed udsætter sig selv og andre for smitte, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri peger også på, at det samlet set ikke vil koste det offentlige flere penge, fordi der er tale om arbejde, som allerede er planlagt. Det vil blot rykke investeringerne frem.

Kommunerne kan også hjælpe de mindre virksomheder ved at rykke betaling af regninger for allerede udført arbejde frem. Det har blandt andet Gladsaxe, København, Aabenraa, Varde og Egedal kommuner valgt at gøre.

Foto: Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.