Vinduesproducent reducerer antallet af arbejdsskader med 53 procent

For yderligere at skærpe fokus omkring arbejdsmiljø og -skader har Outrup desuden netop sendt 18 medarbejdere på leankursus

Arbejdsulykker er en velkendt udfordring hos mange virksomheder, og derfor arbejder flere også målrettet for at reducere antallet. Det er blandt andet tilfældet hos Outrup Vinduer & Døre, som nu for alvor har stillet skarpt på emnet med flere nye indsatser på området, og det har gjort, at vinduesproducenten alene det sidste år har formået at nedbringe antallet af arbejdsskader med 53 procent.

Ifølge Arbejdstilsynet bliver der hvert år indberettet godt 42.000 arbejdsulykker landet over – et tal, der har ligget på stort set samme niveau siden 2015, hvor statistikken går tilbage til. Her er især virksomheder inden for byggeri og industri i risikozonen, da der hver dag bliver arbejdet med store maskiner, tunge løft og andet værktøj.

Netop derfor har man hos vinduesproducenten Outrup Vinduer & døre længe haft fokus på arbejdsmiljø- og -skader, men især det seneste år har virksomheden øget indsatsen markant. Her har man nemlig igangsat en række nye initiativer, der skal bidrage til at reducere antallet af arbejdsskader yderligere og således skabe et bedre miljø for virksomhedens medarbejdere:

- Arbejdsulykker har altid haft stor bevågenhed i vores virksomhed dels fordi, det har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og dels fordi, skader skaber fravær og ustabilitet i en virksomhed. Men det seneste år har vi skærpet fokus omkring emnet og blandt andet haft det øverst på dagsordenen hver gang, vi har haft møder i arbejdsmiljøudvalget såvel som i ledergruppen, og når hele virksomheden samles til informationsmøder, forklarer direktør i Outrup Vinduer & Døre, Henrik Nyby, og fortsætter:

- Det er endt ud i nogle helt konkrete indsatser, hvor vi har skruet på alle tænkelige knapper. Og på baggrund af det er vi faktisk det seneste år lykkedes med at reducere antallet af arbejdsskader i virksomheden med godt 53 procent.

Noget af det, som virkelig har gjort en forskel for Outrup, er, at medarbejderne i virksomheden er begyndt at registrere såkaldte nærvedulykker. Det vil sige, at når en medarbejder oplever en hændelse, som potentielt set kunne være endt ud i en skade, udfylder vedkommende et stykke papir med en beskrivelse af hændelsen.

- Det har givet os et markant bedre indblik i, hvilke forbedringspotentialer der er i produktionen. Når medarbejderne indberetter nærvedulykker på skrift, kan vi nemlig hurtigt danne os et billede af, om der er nogle gengangere, som er oplagte at handle på. Og det har gjort, at vi på flere områder har ændret nogle af vores arbejdsgange for at undgå en potentiel skade, forklarer Henrik Nyby.

Eksempelvis viste det sig, at gulvet i Outrups maleri ofte var glat på grund af støv fra malerprocessen. Derfor valgte vinduesproducenten at investere i en ny gulvvaskemaskine samt oprette en turnusordning hos de ansatte for at sikre, at gulvet løbende bliver vasket og således ikke bliver glat.

- På samme måde har vi det seneste år foretaget andre lignende, nye tiltag, der skal hjælpe os med at forebygge arbejdsskader. Det gælder også, når vi investerer i nyt udstyr til produktionen. Her får maskinerne en grundig sikkerhedsgennemgang, hvor vi vurderer, om der er områder ved maskinerne, der kan blive endnu mere sikkerhedsmæssig ansvarlige, og det er af og til endt ud i, at producenten må lave tilpasninger på maskinen, inden vores medarbejdere tager den i brug, forklarer Henrik Nyby afslutningsvis.

For yderligere at skærpe fokus omkring arbejdsmiljø og -skader har Outrup desuden netop sendt 18 medarbejdere på leankursus, som efterfølges af 18 nye. Det skal bidrage til at skabe endnu mere optimering og stabilitet i produktionen, som således forhåbentligt også kan smitte positivt af på arbejdsgangene.