To boligtårne til tops på toppen af Aalborg

Tidligere universitetscampus omdannes til nyt boligområde med Aalborgs højeste beliggenhed. De første to af foreløbigt fem boligtårne i Parkbyen har nu nået fuld højde.

Fem boligtårne med 222 boliger samt et stort p-hus med plads til 300 biler er under opførelse på Sohngårdsholmsvej i Aalborg, hvor det store parklandskab, Golfparken, skal åbnes op, så området bliver en mere integreret del af den omgivende by.

Projektudvikleren Søren Enggaard A/S tog første spadestik til første etape af Parkbyen i foråret og er nu så langt, at råhusene til de to mindste tårne har nået fuld højde i henholdsvis 10 og 11 etager. Desuden er der støbt fundament til p-huset og yderligere tre boligtårne i området, som tidligere tilhørte Aalborg Universitet. Færdiggørelsen af de to første råhuse markeres 

- Parkbyen bliver et markant og synligt landmærke, der kan ses på lang afstand, fordi det opføres på Aalborgs højeste beliggenhed. De kommende beboere får en formidabel udsigt over byen og fjorden og kommer samtidig til at bo i grønne, rekreative omgivelser. Planen er at udnytte nærheden Golfparken ved at etablere nye stiforbindelser, og alle bilerne samler vi i et stort p-hus for at skabe plads til mere af det grønne, fortæller projektchef Karsten Westergaard fra Søren Enggaard A/S.

Beregninger sikrer besparelser under jorden

Det bakkede landskab i denne del af byen består af kalk og har givet anledning til en del ekstra foranstaltninger i forbindelse med udgravning og støbning på grunden. Kalken under det øverste jordlag har store sprækker, hvilket giver betydelige udsving i jordens styrkeforhold.

Derfor har Søren Enggaard A/S haft geotekniske rådgivere fra Andreasen & Hvidberg til at analysere undergrunden og optimere fundamenterne under de høje boligtårne. Ved at bruge flere ressourcer i beregningsfasen er det lykkedes at opnå betydelige besparelser på beton og armering til funderingen.

- Egentlig vil vi meget hellere bruge pengene over jorden end under jorden. Men vi ved også, at kan vi eksempelvis reducere tykkelsen af bundpladen med 15 centimeter, så er det i sidste ende af stor betydning for projektets samlede økonomi. Andreasen & Hvidberg kan noget med jord, som de rådgivende ingeniører ikke kan, og de ser nogle muligheder for at optimere og hive større styrker ud af de bærende jordlag, siger Karsten Westergaard.

Skærpet tilsyn hindrer sætningsskader

Undervejs i arbejdet med udgravningerne er man flere steder stødt på underjordiske kaviteter – såkaldte jordfaldshuller – der er opstået som følge af mange års nedsivning af surt regnvand, som opløser kalken. Det har gjort det nødvendigt at være særligt opmærksom på risikoen for, at de høje bygninger kan få sætningsskader:

 - Jeg har set maskiner synke ned i jordfaldshuller, så det er ikke svært at forestille sig, at risikoen for sætningsskader er stor. Derfor fører vi skærpet tilsyn og følger samtlige udgravninger i Parkbyen tæt, siger direktør Jens Jakob Porsmose fra Andreasen & Hvidberg.

Opførelsen af de to første råhuse i Parkbyen markeres officielt onsdag den 3. december 2019 med et rejsegilde.

Fakta Parkbyen

Parkbyen omfatter otte boligtårne i 10-16 etager, et p-hus og et kontorbyggeri. Projektet er udviklet af Søren Enggaard A/S med Transform ApS og Moe A/S som henholdsvis arkitekt og rådgivende ingeniør.  De to første boligtårne i 10 og 11 etager forventes klar til brug i december 2020 sammen med p-huset, mens de næste tre boligtårne i henholdsvis 13, 13 og 16 etager færdiggøres henover sommeren og efteråret 2021. Planerne for Parkbyen rummer også en etape 2 med yderligere tre boligtårne samt et erhvervsbyggeri. Det er endnu ikke besluttet, hvornår denne del af byggeriet igangsættes.