Betonbranchen i front med bæredygtighed

Med regeringens målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990, så skal der ske noget i alle industrier - også i betonindustrien

Det stærke politiske fokus på bæredygtighed og reduktion af CO2-aftrykket har ført til regeringens målsætning om en reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990 på intet mindre end 70 procent. Betonindustrien kan medvirke til opfyldelse af denne målsætning gennem arbejdet med ”Bæredygtig Beton Initiativet”, som Branchefællesskabet Dansk Beton lancerede i begyndelsen af dette år.

Med  Bæredygtig Beton Initiativet ønsker vi at pege på alle de steder, hvor CO2-udslippet kan reduceres, samt give anvisninger på, hvad der er at hente. Ikke mindst vil vi skabe grundlag for at kunne prioritere, så vi kan henvende os til myndigheder og fonde i forhold til at igangsætte længerevarende projekter. Samtidig vil det kunne give et grundlag for den dialog vi kommer til at få på det politiske niveau, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør for Dansk Beton. Hun uddyber:

Vi har regnet ud, at betonbranchen kan bidrage med tre procent af den samlede målsætning for at kunne nå målsætningen på de 70 procent. Det svarer til, at branchen i forhold til 2019 skal reducere sit udslip af CO2 med 50 procent i 2030, svarende til godt 0,7 mio. tons CO2. Og det skal vi kunne gøre, samtidig med, at den gode betonkvalitet og totaløkonomien forbundet med betonbyggeri fastholdes.

Roadmap

Det er Dansk Beton, der står bag initiativet, men for at kunne nå visionen er det nødvendigt med et samarbejde med en lang række virksomheder.

-Derfor havde vi også et opstartsmøde 19. september, hvor vi fik gennemdrøftet hvilke prioriteringer vi mente, der skulle foretages. Hvad der ligger lige for til snarlig igangsættelse, og hvor der er brug for et længerevarende samarbejde. Det gav en masse input, og det skal vi nu videre med i en roadmap, der skal danne grundlag for en handlingsplan – og den skal være færdig i starten af det nye år, forklarer Dorthe Mathiesen.

Der skal således arbejdes på tre fronter

Dorthe Mathiesen forklarer videre, at der vil være korterevarende, danske betonprojekter, som betonbranchen kan finansiere selv og som branchen også selv kan implementere.

Det kan for eksempel være at ændre på kravene til specifikation af trykstyrke fra 28 døgn til 56 døgn. Vi ved, at betonen har en styrketilvækst efter 28 døgn, og udnytter man det i designet, vil man potentielt kunne nedsætte cementindholdet i betonen og dermed reducere CO2-udledningen, fremhæver Dorthe Mathiesen og fortsætter:

Dernæst kommer vi til at udpege partnerprojekter, som er egentlige byggeprojekter, hvor der arbejdes med en eller anden form for bæredygtig anvendelse af beton. Det kan for eksempel være et byggeri, hvor bygherren ønsker at foreskrive brugen af den nyudviklede grønne cement, kaldet Futurecem, som Aalborg Portland arbejder med at blive klar til at producere.

Endelig vil vi i initiativet bidrage til igangsættelse af nye forsknings- og udviklingsprojekter på områder, hvor der brug for mere dybdegående viden. Det kunne for eksempel være udvikling af nye designkoncepter for mere fleksible byggerier, der kan ombygges gennem flere hundrede år uden at skulle nedrives. Det kræver en ny måde at bygge på som kræver en del forskning – og dermed også fondsmidler, siger Dorthe Mathiesen.

Fakta

I øjeblikket er udledningen af CO2 fra betonbyggeri på cirka 1,5 mio. tons årligt. Det skal reduceres med cirka 0,75 mio. tons inden 2030. Regeringens ambition er at reducere CO2-udledningen fra 1990-niveau med 70 procent til 2030. Det svarer til, at udledningen skal ned på 22 mio. tons CO2. Således vil betonbranchens bidrag udgøre cirka 3 procent af den samlede ambition for reduktionen af CO2 i 2020.

Foto: Dansk Beton