Rambøll-koncernen i markant vækst

Rambøll opnåede en omsætning på 7 milliarder kroner i første halvår af 2019, hvilket er en stigning på 24% i forhold til samme periode i 2018.

Rambøll opnåede en omsætning på 7 milliarder kroner i første halvår af 2019, hvilket er en stigning på 24% i forhold til samme periode i 2018. Organisk vækst udgjorde 3,9% sammenlignet med 7,1% i første halvår af 2018. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) var 308,5 millioner kroner sammenlignet med 275,2 millioner kroner i første halvår af 2018. Driftsmarginalen var på 4,4%, hvilket er lavere end samme periode sidste år (4,8%). Driftsmarginalen blev som forventet påvirket af erhvevelsen af OBG, som har været kendetegnet ved en høj grad af viderefaktureret omsætning med lav margin fra underleverandører på nogle specifikke, store projekter. Justeret for effekten af forhold, som ikke gjorde sig gældende i 2018, var den underliggende driftsmarginal 0,4 procentpoint højere end samme periode sidste år. Antallet af medarbejdere steg med 9% i første halvår af 2019 hovedsageligt på grund af opkøbet af den amerikanske rådgivende ingeniørvirksomhed OBG.

-Rambøll fortsætter den stærke vækst med god performance i Storbritannien og Norden, samt i vores globale forretningsenheder for Vand, Transport og Byggeri, siger koncernchef Jens-Peter Saul. ”Det glæder mig også at se, at integrationen af OBG forløber som planlagt, og at vores fælles kompetencer har resulteret i flere projekter end forventet i vores første halve år sammen, siger han.

-Som forventet trækker erhvervelsen af OBG midlertidigt vores driftsmarginal ned. Vores generelle forretning er dog god og når vi justerer for effekten af forhold, som ikke gjorde sig gældende i 2018, er vores driftsmarginal højere end sidste år,siger han.

’-Vores fokusområder for resten af 2019 er at fortsætte integrationen af OBG og forbedre driftsmarginalen fra vores opkøb. Vi vil også fortsætte investeringen i digitalisering og innovation, herunder vores innovationsprogram, for at understøtte vores ambition om at blive førende inden for digitalisering i branchen. Vi forventer at fortsætte den gode vækstkurve og afslutte året med et højere driftsresultat end for 2018, siger Jens-Peter Saul.

Styrket tilstedeværelse i USA
Den 1. januar 2019 købte Rambøll den amerikanske rådgivende ingeniørvirksomhed OBG med 900 medarbejdere og etablerede en ny forretningsenhed for Americas med 2000 eksperter inden for vand, energi og miljø & sundhed.

-OBG har haft en fremragende start på året med en stærk vækst men også en forbedret indtjening. Integrationen af virksomheden forløber efter planen, og vi har allerede succes med at høste fordelene ved at kombinere Rambølls konsulent- og analytisk orienterede forretning i USA med OBGs stærke kompetencer inden for selve projektgennemførelsen. Vores forenede kompetencer giver os en unik mulighed for at levere multidisciplinære, integrerede løsninger til de globale udfordringer, som forårsages af megatrends som urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed, siger Jens-Peter Saul.

Som et af de væsentligste nye fælles projekter vundet efter opkøbet skal Rambøll bidrage til udviklingen af en ny vision for genopbygningen og forbedringen af Lake Ontario og St. Lawrence River i Nordamerika. Opgaven er en del af the Resiliency and Economic Development Initiative i staten New York, som fokuserer på at gøre området, der har været ramt hårdt ramt af oversvømmelser, modstandsdygtigt over for klimaforandringer. Samtidig skal initiativet styrke den økonomiske udvikling i området og søens tilstand generelt. Staten New York valgte Rambøll til opgaven på grund af virksomhedens lokale kompetencer kombineret med erfaring fra Europa med klimaforandringer og sikring mod oversvømmelse.

Store projekter verden over

Rambøll har også vundet store projekter andre steder i verden i løbet af det første halvår af 2019.
I Danmark har DSB valgt Rambøll som totalrådgiver på opførelsen af DSBs tre nye værkstedshaller i København, Aarhus og Fredericia, hvor fremtidens klimavenlige, eldrevne tog skal repareres og vedligeholdes.

I Norge er Rambøll valgt som rådgiver på den nye Øya pumpestation i Trondheim. Pumpestationen vil øge kapaciteten og sikkerheden omkring spildevandshåndtering markant i Trondheim. I planlægningen og opførelsen af stationen er der blevet brugt ny, avanceret BIM-teknologi (Bygnings Informations Modellering), 3D-scanning og andre digitale værktøjer. Næste skridt er at implementere et digitalt drifts- og vedligeholdelsessystem til pumpestationen.

I Sverige er Rambøll med til at skrive jernbanehistorie med planlægningen af den næste generation af højhastighedstog, som vil betyde hurtigere og mere bæredygtig persontransport. Det er 150 år siden Sveriges jernbaner blev bygget. Nu bliver der lagt spor til nye højhastighedstog, og Rambøll er valgt af Trafikverket til at planlægge ruten gennem byen Linköping og ruten Gøteborg-Borås.

I Finland er Rambøll valgt til at udarbejde masterplanen for den potentielle udvidelse af sporvognssystemet i byen Tampere, som skal gøre transporten og hverdagen lettere i byen, hvis gennemsnitlige befolkningstilvækst er på mere end 2.000 årligt. Første fase af det moderne sporvognssystem er under opførelse og forventes at være i drift i 2021. Hvis udvidelsen bliver en realitet, vil længden på det regionale sporvognssystem blive cirka 32 km.

I Storbritannien skal Rambøll være rådgivende ingeniør på to store boligprojekter i bydelen Wandsworth i det centrale London. 950 lejelejligheder vil blive bygget med tilhørende butikker, cafeer og fitnesscenter, som vil bidrage til at afhjælpe den store boligmangel i området.