MT Højgaard skal opføre råhus på SDU SUND

Vejdirektoratet har netop tildelt MT Højgaard kontrakten på opførelsen af 50.000 kvadratmeter råhus til SDU SUND i Odense

Vejdirektoratet har netop tildelt MT Højgaard kontrakten på opførelsen af 50.000 kvadratmeter råhus til SDU SUND i Odense. Det er en kontrakt til en værdi af 298 mio. kroner.

MT Højgaard og Vejdirektoratet har underskrevet en kontrakt, der tildeler MT Højgaard entreprisen på opførelsen af råhuset, altså de rå bygningsdele uden færdige overflader, på SDU SUND. 

SDU SUND bygges til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU i Odense.

- SDU SUND er en fakultetsbygning, der skal binde Syddansk Universitet og NYT OUH tættere sammen og styrke samarbejdet mellem de to. Råhuset var udbudt i en selvstændig entreprise, og vi har været begunstiget af gode tilbud fra erfarne leverandører. Der er ingen tvivl om, at de alle ville kunne opføre råhuset. Vi har dog efter evalueringen af tilbuddene valgt at pege på MT Højgaard, der har afgivet et stærkt tilbud i høj kvalitet, siger projektchef Per Seidelin fra Vejdirektoratet.

Udbud med forhandling

Projektet var udbudt som udbud med forhandling, og i den proces indgik et forhandlingsmøde.

- Bygherre har kørt en udbudsproces med dialog, hvor vi har kunnet bidrage med vores mange erfaringer fra tidligere råhusarbejder på store sygehusbyggerier. Vi har oplevet bygherre og dennes rådgivere som meget åbne og konstruktive, og på den måde har vi i fællesskab fået afklaret mange risici og muligheder på begge sider af bordet, siger produktionsdirektør i MT Højgaard, Martin Nedergaard.

Laboratorier, undervisningslokaler og dyrestalde

MT Højgaard har blandt andet kunnet trække på erfaringerne fra projektet på Nyt Universitetshospital Aalborg, NAU, hvor MT Højgaard har opført råhuset på det 155.000 kvadratmeter store hospitalsbyggeri.

- Vi glæder os til den næste store råhusopgave her på SDU SUND i Odense og til at fortsætte det konstruktive samarbejde med bygherre, deres rådgivere og de øvrige entrepriser, siger Martin Nedergaard.

Den nye fakultetsbygning består af tre etager med passage på tværs af bygningen. Løsningen tager hensyn til den omgivende natur og sikrer kig til naturen på begge sider af bygningen.

Bygningens udformning og funktion som bindeled mellem universitetet og universitetshospitalet skal understøtte dialogen og styrke samarbejdet mellem forskere og studerende fra universitetet og det nye universitetshospital.

Bygningen skal rumme laboratorier, kontorer, undervisningslokaler, auditorier foruden dyrestalde og faciliteter til anatomi og retsmedicinsk institut.

MT Højgaard går i gang med arbejdet med det samme, og projektet forventes afleveret i slutningen af 2022. Råhusentreprisen har en kontraktsum på 298 mio. kroner.

Foto: Vejdirektoratet