Ny adm. direktør samt omstrukturering i Kullegaard

D. 1. juli 2019 indtrådte Kasper Tranekær Kullegaard som ny adm. direktør i Kullegaard A/S

Arkitektvirksomheden Kullegaard kan med glæde oplyse at have valgt ny adm. direktør. Der er samtidig foretaget en række ændringer i den overordnede virksomhedsstruktur. Tiltagene er sket med udgangspunkt i at forstærke Kullegaards DNA samt agere i forhold til virksomhedens langsigtede plads i markedet, oplyser virksomheden.

D. 1. juli 2019 indtrådte Kasper Tranekær Kullegaard som ny adm. direktør i Kullegaard A/S. Han har siden 2015 været partner i virksomheden, og har fungeret som daglig leder inden for flere forskellige områder. Udover arkitekt er Kasper uddannet konstruktør og tømrer.

Større fokus på faglighed og værdiskabelse i det enkelte projekt

Kasper overtager rollen som adm. direktør fra Jacob Christiansen, der har været ansat i Kullegaard siden 2017 – først som økonomichef og senest som adm. direktør. Baggrunden for skiftet er, at virksomheden i endnu højere grad ønsker at fokusere på faglighed og værdiskabelse i det enkelte projekt. Det er bestyrelsens vurdering, at det gøres bedst ved at tage udgangspunkt i virksomhedens stærke DNA, hvilket Kasper har været en del af gennem de sidste mange år. Kombineret med hans faglighed har han derfor de rette forudsætninger for at lede virksomheden ud fra dette fokus.

-Jeg glæder mig meget til den videre rejse, som Kullegaard skal ud på. Vi skal efter en årrække med vækst have endnu større fokus på eksekvering af det enkelte projekt – til gavn internt men i lige så høj grad til gavn for vores gode samarbejdsrelationer. Sammen med alle vores dygtige kollegaer skal vi i endnu højere grad sikre Kullegaards plads i markedet fremadrettet – både i det offentlige konkurrencemarked samt inden for vores voksende erhvervssegmenter. Jeg er sikker på, at vi med de nye tiltag og et stærkt fællesskab har de rette forudsætninger for at skabe dette” siger adm. direktør Kasper Tranekær Kullegaard.

Samtidig indtræder mangeårige partner Ulrik Mortensen som produktionsdirektør, og vil sammen med Kasper Tranekær Kullegaard udgøre direktionen i Kullegaard. Ulrik har været ansat i virksomheden siden 1996 og som partner siden 2004, hvor han bl.a. har fokuseret på de erhvervstunge markeder. Via de mange års viden og erfaring med gennemførelse af projekter, er der skabt et stærkt fundament for visionen om at skabe merværdi i det enkelte projekt.

Ny økonomichef

Ny økonomichef Eva Tange Neuhausen er ansat pr. 15. august 2019 for at sikre de rette faglige kompetencer for virksomhedens videre udvikling og daglige drift. Eva har senest arbejdet hos Gate 21 som økonomi- og administrationschef, og hun har en HD i regnskab og økonomistyring.

Ny medejer

Udover ovenstående har virksomheden udnyttet rokaden til at foretage en række ændringer i virksomhedens overordnede struktur. Alle tiltag gennemføres for at tilgodese en mere enkelt og gennemskuelig organisation, hvor den nødvendige beslutningskompetence og agilitet er tilstede i en projektorienteret hverdag.

Foruden de fire eksisterende medejere indtræder Nicolas Munkø i ejerkredsen i Kullegaard fra 1. oktober 2019. Nicolas er arkitekt og har arbejdet i Kullegaard siden 2012 som designleder, hvor han har sat sit præg på virksomhedens arkitektoniske greb – bl.a. gennem eksekvering af mange af virksomhedens konkurrenceprojekter. Udvidelsen af ejerskabet sker ud fra en betragtning om at styrke virksomhedens faglige fokus inden for design og arkitektur samt for at sikre en mere gennemgående arkitektonisk holdning i projekterne. Ejerkredsen i Kullegaard består derfor fremadrettet af Finn Sandberg Atkinson, Kasper Tranekær Kullegaard, Nicolas Munkø, Thomas Kullegaard og Ulrik Mortensen.

- Vi har i det forgangne år afsluttet nogle af vores største projekter gennem tiden, og vi arbejder ihærdigt på at igangsætte nye opgaver. Vi er derfor klar til spændende samarbejder, som skal være med til at forme virksomheden fremover. Sammenholdt med de strategiske tiltag er vi således rustet til fremtiden med et klart fokus på den værdi-skabende rådgivning i det enkelte projekt, afslutter adm. direktør Kasper Tranekær Kullegaard.