HedeDanmark satser benhårdt på kyst- og klimasikring

En af Danmarks største aktører, når det gælder arbejder i naturen, går nu for alvor ind på markedet for kyst- og klimasikring

En af Danmarks største aktører, når det gælder arbejder i naturen, går nu for alvor ind på markedet for kyst- og klimasikring.

Det sker med ansættelsen af projektleder Johnny Pedersen, der har beskæftiget sig med en lang række opgaver ved både danske kyster og i udlandet.

Ifølge John Iskov, divisionsdirektør hos HedeDanmark, er det et oplagt tidspunkt for HedeDanmark at rette blikket mod kyst- og klimasikringsopgaver:

-Vi oplever en stigende efterspørgsel fra både private og offentlige kunder, der blandt andet på grund af klimaforandringerne har brug for hjælp til at beskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af eksempelvis stormflod og oversvømmelser. Med nylige lempelser i lovgivningen på området har flere fået mulighed for sikre deres grunde, og det giver flere opgaver, siger han og henviser til en ændring af kystbeskyttelsesloven fra 2018, som gør det nemmere og hurtigere for grundejere at søge om og få tilladelse til at sikre deres hjem mod havet – ligesom grundejere hvis ejendom er truet af oversvømmelser eller kysterosion i højere grad selv kan vælge, hvilken type kystsikring de gør brug af.