Omfattende projekt i Odense foran aflevering

Den tidligere trafikerede og firsporede Thomas B. Thriges Gadeomdannet til et levende og aktivt byområde med boliger, caféer og kulturinstitutioner

De seneste år har en central del af Odense bymidte være omdannet til en stor byggeplads. Det sker som et led i udførelsen af Odense Kommunes og Realdanias ambitiøse vision om at omdanne den tidligere trafikerede og firsporede Thomas B. Thriges Gade til et levende og aktivt byområde med boliger, caféer og kulturinstitutioner. Under jorden er der etableret et toetagers parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler. Første halvdel af anlægget er allerede i drift, og ZÜBLIN netop har afleveret sin del af projektet til bygherren Fra Gade til By, så anden del af parkeringskælderen kan åbne som planlagt til sommer.

 ZÜBLIN har lagt fundamentet til en hel ny bydel Det kræver et solidt fundament at bygge en ny bydel, og mængden af materialer vidner da også om, at det er et ekstraordinært projekt. ZÜBLINs projektdirektør Carsten Skov Pedersen, forklarer om projektet: 

 ”ZÜBLIN har brugt intet mindre end 28.000 m³ beton, 9.000 tons armering og 2.000 betonelementer til at udføre parkeringsanlægget. Vi har haft fokus på at sikre en vandtæt konstruktion, som er udført med en særlig skånsom metode for de omkringliggende bygninger og naboer. Derfor har vi bygget kælderen ved hjælp af 1.000 borede betonpæle og 500 jordankre, som skaber en solid og holdbar konstruktion”.

 Carsten Skov Pedersen lægger særlig vægt på det gode samarbejde med bygherre og Odense Kommune, der har været gennem hele projektet:

 ”ZÜBLIN udfører i øjeblikket flere store projekter på Fyn i samarbejde med Odense Kommune. Udover projektet i Thomas B. Thriges Gade er vi også i gang med havneudvidelsen af LINDØ port of ODENSE. Fyn er inde i en spændende udvikling, og vores anlægsafdeling har stort fokus på at være med i de projekter, der skal fremtidssikre øens infrastruktur”.