MT Højgaard skal renovere for Hejrevangens Boligselskab

Rækkehusene i to afdelinger på Boserupvej i Humlebæk skal have nyt tag og renoverede facader

Rækkehusene i to afdelinger på Boserupvej i Humlebæk skal have nyt tag og renoverede facader. Den opgave har Hejrevangens Boligselskab og MT Højgaard skrevet kontrakt på, at MT Højgaard skal udføre. Hovedentreprisesummen har en værdi af omkring 40 mio. kroner. 

Hejrevangens Boligselskab og MT Højgaard har underskrevet en kontrakt, der tildeler MT Højgaard hovedentreprisen på renoveringen af 91 rækkehuse på Boserupvej i Humlebæk.

Hejrevangen Boligselskabs afdeling 5 og 6 indeholder 18 blokke bygget i 1968. Eternitbølgepladerne skal udskiftes med fast undertag og betontagstenstag, der skal etableres nye forstærkninger i facaden til det nye tag, og vinduer og døre skal udskiftes. Desuden vil alle loftrum og effekter på lofterne blive asbestsaneret i forbindelse med udskiftningen af tagbelægningen. Boligerne er beliggende i de ulige numre på Boserupvej 201-351 og 401-461.

Totalrådgivningen varetages af Pålsson Arkitekter i samarbejde med Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma.

Stor erfaring med renoveringer

Arbejdet vil blandt andet blive udført af MT Højgaards egne tømrer- og murerafdelinger, som vil gå i gang med arbejdet allerede her i maj måned.

- MT Højgaard har i løbet af det seneste år vundet flere renoveringsopgaver og er lige nu i gang med renoveringer af Bellisbakken i Birkerød, Skoleparken i Bagsværd og Magdalene Parken i Vedbæk. Vi har opbygget en stor erfaring inden for området, som vi også vil få gavn af på dette projekt. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Hejrevangens Boligselskab og Pålsson Arkitekter, siger Michael Christiansen, der er afdelingsdirektør for tømrerne i MT Højgaard.

Arbejdet vil blive udført, mens beboerne stadig bor i boligerne. MT Højgaards erfaring fra andre lignende renoveringsprojekter vil betyde, at beboerne kan forvente en entreprenør, der har kendskab til og professionelt vil gennemføre opgaven målrettet og med stor fokus på beboernes dagligdag, mens vi renoverer og miljøsanerer.

Arbejdet forventes afsluttet i september 2020, og kontrakten har en værdi af omkring 40 mio. kroner.