Ovenlysmarkiser sænker temperaturen og fjerner genskin

Bagsiden ved store glaspartier er høje indetemperaturer og generende genskin, og det vil vi til gengæld gerne undgå. Solafskærmning er en yderst effektiv og miljøvenlig løsning på problemerne

Jyllands Markisefabrik afsluttede i efteråret 2018 en opgave på Esbjerg Rådhus, hvor taget i rådhussalen blev afskærmet med 96 ovenlysmarkiser.

– Rådhussalen kunne tidligere blive ulidelig varm om sommeren, og vi har brug for en sal, der kan bruges til vores forskellige arrangementer både sommer og vinter, siger Kjeld Nissen, ingeniør og energirådgiver ved Esbjerg Kommune.

Esbjerg Rådhus valgte tilbage i 2006 at overdække den åbne atriumgård med store glaspartier, og solafskærmning af gården havde efterfølgende stået højt på rådhusets ønskeliste.

– Vi var på jagt efter en løsning, der både kunne sænke temperaturen og fjerne generende genskin samtidig med, at der stadig kom masser af dagslys ind i rådhussalen, siger Kjeld Nissen.

Diskret integration

Jyllands Markisefabrik havde tidligere med stor succes leveret ovenlysmarkiser til Egedal Rådhus i Ølstykke, hvis udfordringer mindede meget om dem, man oplevede på Esbjerg Rådhus. Det var derfor meget naturligt at pege på netop denne løsning.

Et udvalg fra Esbjerg Rådhus tog sammen med Peter Johansen, salgs- og projektleder hos Jyllands Markisefabrik af sted for at besøge Egedal Rådhus og se løsningen ved selvsyn. Ud over at løsningen skulle afskærme effektivt for solen, var det vigtigt for Esbjerg Rådhus, at markiserne kunne integreres diskret med det eksisterende byggeri. Besøget gjorde udfaldet, og Esbjerg Rådhus satte efterfølgende gang i bestillingen af i alt 96 ovenlysmarkiser.

– Det var betryggende at se markiserne i funktion, og besøget ved Egedal Rådhus bekræftede os i, at det var den rigtige kvalitet og løsning. Vi har nu fået et rigtig flot resultat, der for alvor skal stå sin prøve til sommer, siger Kjeld Nissen.

Markiserne ved Egedal Rådhus har derimod bevist deres effekt siden byggeriet blev færdigt i efteråret 2014, og det næsten 1.000 kvm store borgertorv blev afskærmet.

– Det kunne slet ikke lade sig gøre at arbejde i en bygning med så store glaspartier, hvis ikke vi havde denne form for afskærmning, siger Allan Petersen, Teknisk Service Medarbejder ved Egedal Rådhus.

Hvor vigtigt det er at have den rette solafskærmning blev i løbet af det første år meget tydelig for brugerne af det nye Egedal Rådhus og Sundhedscenter.

Lysindfaldet i bygningen viste sig nemlig at være noget anderledes, end ingeniørerne havde beregnet, og det betød, at flere medarbejdere fortsat blev generet af genskin og for høje indetemperaturer. For at løse problemet blev der derfor efterfølgende monteret markiser i de resterende ovenlysvinduer.

– Efter monteringen af de ekstra markiser, kunne vi hurtigt mærke, at temperaturen faldt, og problemet med genskin forsvandt også, siger Allan Petersen.

Ovenlysmarkiser i flere former

Jyllands Markisefabrik løser i dag rigtig mange opgaver i forhold til at afskærme store glaspartier. Ifølge direktør Mette Svinth skyldes det virksomhedens mangeårige erfaring kombineret med et bredt sortiment af skræddersyede produkter i markedets højeste kvalitet.

– Vi tilbyder både indvendige og udvendige løsninger, der kan speciallaves til selv de mest vanskelige firkantede, trekantede og trapezformede glastage, siger Mette Svinth.

Foto:Esbjerg Rådhus. Markiserne er monteret, så de kører nedefra og op i kip for at integrere dem bedst muligt i ovenlysvinduerne.