Arkitekter skal gentænke Holstebro by

70.000 kvadratmeter midt i Holstebro by er klar til at blive bygget på om et par år, og ambitionerne for fremtidens by er store

70.000 kvadratmeter midt i Holstebro by er klar til at blive bygget på om et par år, og ambitionerne for fremtidens by er store. Derfor inviterer Holstebro nu arkitekter ind til at give deres bud - målet er at få en samlet plan for udvikling af Holstebro midtby.

Byen lever, når mennesker lever i byen. En dynamisk og spændende bymidte er med til at tiltrække mere liv til byen, mennesker, arbejdspladser og dermed vækst til hele Nordvestjylland i fremtiden. Det er filosofien bag udvikling af midtbyen i Holstebro, og derfor inviterer udviklingsselskabet Holstebro Udvikling nu arkitektfirmaer ind til at give deres bud på byudvikling.

Holstebro Udvikling P/S er sat i verden for at fremme og føre spændende byudviklingsprojekter ud i livet sammen med de mange, der har et bankende hjerte for Holstebro. Udviklingsselskabet er blevet til i et partnerselskab mellem Holstebro Kommune (49 pct.) og den private Færchfonden (51pct.).

Plads og rum for fremtidens by

Der er store og bynære arealer i Holstebro midtby at udvikle, herunder 70.000 kvadratmeter midt i byen, som bliver ledige, når Hospitalsenheden Vest flytter fra Holstebro til et nyt supersygehus i 2021. Om et år skal der ligge en ambitiøs og samlet plan for udviklingen af Holstebro midtby - også kaldet Byens Plan. Planen kommer til at omfatte hele kernen af Holstebro by, der i dag har knap 40.000 indbyggere.

- Ambitionen er, at videreudviklingen af byen skal være kommerciel, langsigtet og stærk, så den kommer mange til gode og manifesterer Holstebro som den centrale motor i Nordvestjylland,” siger Jesper Larsen.

Målet er en ambitiøs plan om et år. Derfor indbyder Holstebro Udvikling P/S nu tværfaglige teams til at ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde Byens Plan. Senere udvælger selskabet tre teams til at deltage i selve konkurrencen, der får form af en parallelkonkurrence.

Parallelkonkurrencen bliver gennemført i samarbejde med byplanlægningsfirmaet CFBO i Aarhus, der står for den praktiske gennemførelse. CFBO har erfaring med byudviklingsprojekter i hele landet.

Tidspunktet er rigtigt

-Det er det helt rigtige tidspunkt at stille skarpt på udviklingen af midtbyen i Holstebro. Nye store udviklingsområder er i spil – som for eksempel sygehusgrunden – og samtidig står byen overfor nogle af de samme udfordringer som andre centrale handelsbyer i Danmark. Der skal gøres noget ekstra for at skabe oplevelser, der fastholder kunderne og trækker nye til, siger Rasmus Cassøe, der er partner i CFBO.

Han tilføjer, at konkurrenceformen er valgt for at give de tværfaglige hold mulighed for at gå i dialog med hinanden og bedømmelsesudvalget undervejs i konkurrenceprocessen.

- Vores erfaring er, at der på den måde kommer en dynamik ind i arbejdet, som er en berigelse for alle parter, siger Rasmus Cassøe.

Dialog og involvering i byudvikling

En vigtig faktor i udviklingsarbejdet i Holstebro er en løbende involveringen af byens borgere.

Holstebro Udvikling har allerede holdt workshops for unge og for centrale aktører fra byens virksomheder og organisationer, og den 27. februar holder selskabet sammen med Holstebro Kommune et stort borgermøde. Her forventes flere hundrede at deltage og forslag fra mødet skal på linje med mange andre ideer berige arkitekternes frem mod en samlet udviklingsplan

- Jeg er overbevist om, at vi ved at involvere de mange ildsjæle, opdager hjørner i byen og ser sammenhænge, som vi ellers ikke ville have set. Arkitekterne får en guldgrube af input, som de kan transformere til konkrete ideer,” siger Jesper Larsen, der har mange års erfaring med store udviklings- og investeringsprojekter.

Stærkt fundament

Partnerselskabet mellem Holstebro Kommune og Færchfonden er en konstruktion, som ifølge Rasmus Cassøe gør projektet ekstra bæredygtigt.

-Det er virkeligt interessant stykke udviklingsarbejde, fordi der står et udviklingsselskab bag. Det er et udtryk for en ny type organisering i udviklingen af vores byer. Samarbejdet mellem Færchfonden og Holstebro Kommune er et tegn på, at her er bred opbakning, vilje og ikke langt til handling. Man er klar til i fællesskab at arbejde dedikeret for at skabe det bedst mulige grundlag for Holstebros videre udvikling. Og det er vel at mærke ikke drevet af økonomiske incitamenter. Kun hjerteblod for byen. Jeg tror, at mange andre kommuner vil lade sig inspirere af, hvordan man griber byudviklingen an i Holstebro.

 

I oktober 2019 forventer Holstebro Udvikling at kunne udpege et vinderteam og præsentere resultatet af parallelkonkurrencen for offentligheden. Derefter går det vindende team videre med at udvikle den endelige ’Byens Plan’.