Rejsegilde på Skolen i Bymidten

Byggeriet af Skolen i Bymidten skrider planmæssigt frem, og den ventes at stå færdig inden årets udgang

Mandag den 14. januar har elever, lærere, håndværkere og repræsentanter fra kommunen og entreprenørfirmaet Elindco fejret rejsegilde på Skolen i Bymidten.

- Jeg glæder mig over, at tidsplanerne stort set holder, og hvor flot vi allerede nu kan se, skolen bliver. Det bliver skønt, når skolen står færdig, og helt almindelige skoledage bliver hverdagen her, siger borgmester Benedikte Kiær.

Skolen i Bymidten kommer til at bestå af nybyggeri suppleret med nogle af de gamle bygninger, som er blevet renoveret. Byggeriet har stået på siden april 2017.

- Det er en gammel skole med atmosfære, historie og en særlig stemning. Og med renoveringerne og de nye bygninger vil Skolen i Bymidten få en stærk identitet, hvor leg, læring og kreativitet er tænkt ind alle steder, lige fra gangarealerne til udearealerne. Det har været en lang proces, og det er fantastisk, at vi snart står med en af Danmarks mest moderne skoler, siger Benedikte Kiær.

De første elever er flyttet ind

I begyndelsen af januar 2019 flyttede eleverne fra mellemtrinnet som de første ind på den nye skole, da de tog 12 helt nyrenoverede lokaler i brug.
 

Eleverne er rigtig glade for de nye lokaler, som vi har indrettet anderledes end traditionelle skolelokaler. Med forhøjninger, runde borde, etbenede skamler og meget mere. Indretningen understøtter moderne læringsmetoder og undervisning, siger skoleleder Kari Jørgensen fra Helsingør Skole.

Hele den nye skole forventes at stå færdig i november 2019.
 

-Alle, både medarbejdere, elever og forældre, har været meget tålmodige. Vi har levet op og ned ad en byggeplads længe. Vi har fået det bedste ud af det og bl.a. brugt byggepladsen i undervisningen. Men nu glæder vi os til, at skolen snart bliver færdig, siger Kari Jørgensen.

Til rejsegildet talte borgmester Benedikte Kiær samt Henrik Møller, første viceborgmester i Helsingør Kommune, og projektchef Poul Jørgensen fra entreprenørfirmaet Elindco. Desuden underholdt elever fra Musikskolen, som flytter ind på Skolen i Bymidten, når den står klar til brug.

 

Fakta:

  • Entreprisen på Skolen i Bymidten omfatter ca. 9.000 kvadratmeter nybyggeri og ca. 6.000 kvadratmeter ombygning.
  • Nybyggeriet omfatter tre fritliggende huse: En værkstedsbygning med faglokaler og madskole (1.220 kvadratmeter), en tumlesal med idræts- og bevægelseshus for indskolingen (330 kvadratmeter) samt udskoling, musikskole og idrætshal (7.550 kvadratmeter).
  • Renoveringen omfatter seks eksisterende rødstensbygninger.