Renovering med krav til oprindeligt håndværk

Andelsboligforeningen A/B Åhjørnet på Nørrebro i København gennemgår over de næste måneder en omfattende renovering, hvor bygningens i alt 130 vinduer skal udskiftes

De nye vinduer til den omfattende renovering skal dels tage hensyn til, at bygningen er opført i 1889 og således bevaringsværdig, og dels at bygningen er placeret i et af de mest trafikerede områder i København. Det stiller krav til vinduerne. De skal nemlig både produceres efter det oprindelige håndværk og samtidig være støjreducerende.

Ifølge helt nye anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO må støjniveauet i hjemmet ikke være over 53 decibel, da støj kan give sundhedsskadelige problemer som hovedpine, forhøjet blodtryk og søvnproblemer. Hos de danske myndigheder anbefaler man en grænse på 58 decibel, og derfor har eksempelvis flere kommuner også oprettet støjpuljer, som skal sikre færre boliger med støjbelastning.

Mindre støj

Det gælder blandt andet Københavns Kommune, hvor der er afsat penge til boligforeninger, der er udsat for væsentlig støjbelastning. Her er A/B Åhjørnet blandt dem, der har fået bevilliget støtte til et netop påbegyndt renoveringsprojekt, hvor alle bygningens gamle vinduer skal udskiftes til nye. Boligforeningen ligger nemlig i et af de mest trafikerede områder i København og har en støjbelastning på mere end 68 decibel.

– A/B Åhjørnet ligger i krydset ved Jagtvej og Åboulevarden, som er et enormt trafikeret område. Derfor har bygherren også et ønske om, at de nye vinduer skal reducere støjen væsentligt, så man kan være sikker på at bo i boligerne uden risiko for sundhedsskadelige gener, fortæller Martin Elbrandt, der er tømrermester hos E-Entreprise, som er hovedentreprenør på projektet.

Alle bygningens 130 vinduer skal udskiftes til nye vinduer fra Frovin Vinduer & Døre. Frovin kan nemlig levere en løsning, der både reducerer støjniveauet til 41 decibel og samtidig bevarer boligforeningens oprindelige udtryk fra 1800-tallet.

– Løsningen understøtter både bygherrens ønske om en væsentlig støjreducering samtidig med, at vinduesproducenten er specialiseret i såkaldte koblede vinduer, som bevarer boligforeningens oprindelige udtryk. Boligforeningen er nemlig opført helt tilbage i 1889, hvor man brugte helt andre håndværkteknikker, end man gør i dag. Det giver bygningen et særligt udtryk, som bygherren i høj grad gerne vil bevare, fortæller Martin Melander, der er indehaver og bygningskonstruktør hos Mmake, som er totalrådgiver på projektet.

Til opgaven blev der valgt Frovins AL-vindue, som er et koblet lydvindue med energimærke A som standard og en u-værdi på kun 0,85.