1.100 koblede vinduer til Sygeplejerskernes Hus

Vinduesproducenten Frovin er netop blevet valgt til at levere 1.100 koblede vinduer til Sygeplejerskernes Hus i København

Vinduesproducenten Frovin er netop blevet valgt til at levere nye vinduer til Sygeplejerskernes Hus i København. Bestillingen lyder på 1.100 koblede vinduer, som skal matche bygningens oprindelige vinduer fra 1932, og det stiller store krav til vinduernes udseende.

I det nordlige København, tæt ved Rigshospitalet, ligger Sygeplejerskernes Hus, som siden opførelsen i 1932 har været forbeholdt sygeplejersker. Bygningen, der er ejes af Pensionskassen for Sygeplejersker (PKA), gennemgår lige nu en omfattende facaderenovering, hvor de omtrent 1.100 vinduer skal skiftes, og her har bygherren sammen med rådgiveren DEAS valgt Frovin Vinduer & Døre til at løse opgaven:

- Vinduesudskiftningen har været del af ejendommens plan for fremtidigt vedligehold i et par år, da vinduerne efterhånden ikke længere lever op til nutidens standarder inden for eksempelvis lyd og energi. Derfor er det blevet tid til at skifte til nye, og de skal ligne de oprindelige vinduer på en prik. Det skyldes, at Sygeplejerskernes Hus er bevaringsværdig i klasse to, hvilket vil sige, at det er pålagt fra kommunens side, at den håndværksmæssige og arkitektoniske stil bevares, fortæller projektleder Lars Lindegaard Olsen hos DEAS i Aarhus, som er rådgiver på projektet, og fortsætter:

- Alt lige fra hjørnebeslag og hængsler til konstruktion og udtryk skal således matche det eksisterende, mens vinduerne også skal have en helt særlig glasløsning. I 1900-tallet brugte man nemlig i stedet for nutidens float glas en glastype, man kalder trukket glas. Dengang producerede man glasset ved at puste og trække det, hvilket gav vinduerne uregelmæssigheder og et helt særligt spil, som man i dag tilstræber at matche. Det var således vigtigt, at vinduesproducenten kunne imødekomme de mange forskellige ønsker og krav til de nye vinduer.  

Til Sygeplejerskernes Hus’ samtlige 1.100 vinduer er der således valgt en såkaldt koblet vinduesløsning med energimærke A fra Frovin, som både matcher det oprindelige håndværk og samtidig lever op til nutidens skærpede krav til eksempelvis isoleringsevne:

- Koblede vinduer er lavet ud fra gamle håndværksmæssige traditioner med et enkelt lag glas yderst og et forsatsvindue inderst. Løsningen er således tro mod det oprindelige vindues æstetiske kvaliteter samtidig med, at det er et moderne vindue, som lever op til nutidens standarder inden for blandt andet energi og lyd, fortæller Frovins salgschef, Claus Haastrup, og fortsætter:

- Løsningen egner sig dermed rigtig godt til en bygning som Sygeplejerskernes Hus. Og for at sikre os det bedste resultat som overhovedet muligt har vi sammen med rådgiveren gennemgået samtlige 1.100 vinduer mundtligt og haft besigtigelse på stedet for, at alle detaljerne lever op til vinduets placering. Vi har således gennemgået hvert eneste vinduesparti og snakket os frem til, om det specifikke vindue eksempelvis skal være højre- eller venstrehængt, med eller uden ventiler, pudsebeslag eller andet tilbehør.

Med fokus på støjbelastningszonerne

Vinduerne i den side af bygningen, der vender ud med Tagensvej, skal desuden være stærkt støjreducerende, da vejen ligger i en af Københavns mest støjbelastede områder med et støjniveau på over 64 decibel. Derfor var det vigtigt for bygherren, at de nye vinduer underbyggede København Kommunes støjhandlingsplan, så beboerne får mest muligt komfort med de nye vinduer fremadrettet:

- Støj i boligen kan have store sundhedsskadelige konsekvenser som eksempelvis stress, søvnmangel og hovedpine. Her kan en udskiftning af bygningens vinduer ofte bidrage til at dæmpe støjniveauet markant og faktisk til et niveau, der svarer til en lav hvisken – eller en lydsænkelse på op til 36 decibel, lyder det fra Claus Haastrup og fortsætter:

- Ved bygningens vinduer ud mod Tagensvej har vi således valgt at kombinere de koblede vinduer med en indvendig forsatsramme, som sænker trafikstøjen yderligere. Således vil beboerne i Sygeplejerskernes Hus ikke alene opleve mindre træk og kuldenedfald i boligen, men også i højere grad stilhed. 

Udskiftningen af de nye vinduer er netop påbegyndt. Vinduerne udskiftes i én lejlighed af gang, så boligen samme dag, som udskiftningen påbegyndes, kan blive lukket af for vind og vejr. Projektet forventes afsluttes den 1. april 2019.