Stor konference om fremtidens skole

Spændende konference om fremtidens skole 4. december på Docken i Nordhavn

Hvad skal fremtidens skole kunne og hvordan tænker man optimale forhold for skolens brugerne ind tidligt i et projekt?

Moderne skoler skal opfylde krav om læringsmiljø med fleksibilitet, godt indeklima, åbne rum, tværfaglighed og kreative arkitektoniske løsninger, der skaber mulighed for bevægelse og variation af undervisningsformerne.

Når det gælder om at skabe et godt læringsmiljø, hører indeklima til en af de største udfordringer. Lys, lyd, luft og arkitektur er alle elementer, der er med til at udgøre indeklimaet og spiller ind på hvordan skolens brugere trives i deres omgivelser. Brugerne af skolen er vigtige interessenter, når det kommer til at opnå et succesfuldt resultat af et skoleprojekt, hvad enten det gælder nybyggeri, omdannelse og udformning af en skole.

På denne konference, "Skolebyggeri i fremtiden" 4. december på Docken i København vil vi sætte fokus på forskellige aspekter af moderne skolebyggeri og give et indblik i hvilke overvejelser man kan gøre sig i forbindelse med at bygge nyt eller optimere en eksisterende skole.

Oplægsholdere er bl.a.:

Lennie Clausen , Programchef, Realdania

Morten Roar Berg , Konceptudvikler, Saint-Gobain Ecophon

Signe Kongebro , Architect, Associate Partner and Sustainability Manager , Henning Larsen Architects