Mange byggeprojekter undervejs i Roskilde

Stor konference 13. december sætter fokus på det fremtidige byggeri i Roskilde

Roskilde står overfor en omfattende byfortætning i den centrale del af Roskilde, hvor banearealer ved Roskilde Station, det tidligere skoleslagteri og den nuværende parkeringsplads ved Sortebrødre Plads skal omdannes til boliger, butikker og erhverv.

For at muliggøre fortætningen, som vil skabe knap 800 nye boliger, placeres parkering i konstruktion både over og under terræn. Parallelt sker der en fortsat videreudvikling af Trekroner og Roskildes kreative bydel Musicon med et bredt spekter af boligtyper og kreative klimatilpasningsløsninger. Men derudover har kommunen også planlagt byudvikling i Jyllinge, hvor et privat barmarksprojekt muliggør 215 nye boliger over de kommende 6-8 år samtidig med, at der realiseres 50 almene boliger centralt i Jyllinge

Samtidig er den kreative bydel Musicon i rivende udvikling. Fra 2019-2022 vil flere store projekter blive skudt i gang. På Musicon planlægger man at opføre et stort antal boliger, herunder private boliger, almene boliger, bofællesskaber med både ejer- og andelsboliger. Derudover et nyt erhvervshus med 6000 kvm udlejning i støbeskeen samt opførelsen af det nye kulturhus Råstof Roskilde, Åben Dans på 4700 kvm. Desuden planlægger Roskilde Kommune at opføre en ny bydel til 500 millioner kr. med byggestart i 2023. Hvad er status på de kommende projekter.

I Roskilde planlægger man at opføre en ny idrætspark i Rådmandshaven med byggestart i juli 2019. Projektet omfatter en opvisningsbane, 4 tribuner med plads til 10.000 tilskuere, nye omklædningsrum, et ungdoms-hostel til sportstalenter, et hotel og ungdomsboliger med minimum 140 boliger samt erhvervslokaler i tribunebygningerne. Projektet er tænkt som en del af et større kompleks, der kan fungere sammen med naboerne på Gimle, det nye Kildegården samt Roskildehallerne.

Ved den gamle Roskilde Højskole i Himmelev er intentionen at etablere 200 nye lejligheder fordelt på 20.000 kvm. Derudover er der også planer om at istandsætte højskolens gamle hovedbygning og at rive de ikke bevaringsværdige bygninger i området ned. der til kommer en række andre projekter.

Man kan få et tæt kendskab til alle de frentidige byggeprojekter i Roskilde ved at deltage på vor konference: "Roskilde: De store projekter", torsdag d. 13. september på Comwell Roskilde. Husk: Ved tilmelding af 3 deltagere til 1 konference, fakturerer vi altid kun for 2.