Beton vil forbindes med bæredygtighed

Der er forskellige opfattelser af betons bæredygtighedsprofil og de gode historier mangler at blive fortalt, mener Teknologisk Institut

At bygge bæredygtigt handler i høj grad om, hvilke valg der træffes i en byggeproces, fx i forhold til valg af byggematerialer. Når det gælder beton, er der varierende opfattelser af materialets bæredygtighedsprofil og de gode historier mangler at blive fortalt. Det gør Dansk Beton nu noget ved med assistance fra Teknologisk Institut.

I en kortlægning, finansieret af Brancheforeningen Dansk Beton, og foretaget af Teknologisk Institut og Rambøll, stilles der skarpt på bæredygtig optimering af beton og betonkonstruktioner. Kortlægningen er baseret på interviews med byggebranchen og resultaterne blev præsenteret i oktober i år på et velbesøgt seminar, som samlede hele værdikæden omkring betonbyggeri for at diskutere muligheder og udfordringer for bæredygtighedsoptimeret beton.

Dorthe Mathiesen er centerchef på Teknologisk Institut, og hun har både deltaget i kortlægnings­arbejdet og var med på seminaret. På Teknologisk Institut bliver der løbende arbejdet på at udvikle beton som byggemateriale i en mere bæredygtig retning, og Dorthe Mathiesen kender godt til betons image i byggebranchen.

-Vi er klar over, at beton typisk opfattes som et ”tungt” materiale i forhold til miljøaftrykket. Men faktum er, at der er mange muligheder for at optimere bæredygtigheden af beton og betonkonstruktioner, som fx ved optimering af betonsammensætningen, ved anvendelse af nye typer af cement og ved mere nuanceret anvendelse af forskellige betontyper svarende til funktionskravene for det enkelte bygværk, siger Dorthe Mathiesen.

Arkitekterne skal overbevises
Blandt arkitekter viser kortlægningen, at der er en tendens til, at den sociale del af bæredygtighedsbegrebet vinder frem.

-Arkitekterne peger blandt andet på, at de gerne vil det ”ærlige udtryk” og derfor vælger materialer som fx træ og murværk, for at fremme variation og taktilitet i overfladen. De traditionelle betonelementer pakkes ind i andre materialer og arkitekterne udtrykker, at det er svært at realisere betonen til mennesket og skabe en god brugeroplevelse. Det synes vi er ærgerligt, men heldigvis peger kortlægningen også på, at der er et ønske om at gøre op med den tankegang, siger Dorthe Mathiesen.

Kortlægningen viser også, at beton er kendt for at have god holdbarhed og lang levetid. I fremtiden bliver det dog ifølge Dorthe Mathiesen ligeså vigtigt, at æstetikken er langtidsholdbar.

-Arkitekterne fremhæver, at jo længere en bygning anvendes og bevares, desto større er den samfundsmæssige gevinst. Derfor er beton et materiale der er kommet for at blive. Nu handler det om at bæredygtighedsoptimere betonen, ændre branchens – og til dels befolkningens – opfattelse af beton og vise, hvad materialet faktisk kan – også når det gælder æstetik, siger Dorthe Mathiesen.

Grønt skal det være
På Teknologisk Institut har konceptet ”grøn beton” været en aktiv del af udviklingsaktiviteterne gennem en årrække.

-Grøn beton har været et begreb i branchen siden slutningen af 1990’erne. Vi arbejder blandt andet med udvikling af betoner, der anvender alternative bindermaterialer til at reducere cementindholdet i betonen og dermed betonens samlede miljøpåvirkning. I slutningen af februar afholder vi desuden en stor afslutningskonference for et stort innovationsprojekt om netop grøn beton. På konferencen præsenterer vi nye spændende resultater med nye cementtyper, som ikke findes på markedet i dag, siger Dorthe Mathiesen.

At byggebranchen interesserer sig for at optimere beton i en mere bæredygtig retning, vidnede det nyligt afholdte seminar om, som Dansk Beton stod bag. Med over 50 deltagere og fuldt hus, blev emnet debatteret på tværs af branchen.

-Det var et rigtig godt seminar, som viste, hvor vigtigt det er, at branchen samles på tværs af værdikæden i byggeriet, hvis vi for alvor skal skubbe udviklingen videre. Der kom mange udviklingsmuligheder frem, hvor det fx er vigtigt at tage hensyn til, at producent og entreprenør har forskellige synspunkter til, hvad betonen skal kunne, siger Dorthe Mathiesen.

På seminaret blev der også diskuteret øget fokus på bæredygtighedskrav til byggeriet samt, hvordan kravene til betonkonstruktioner langsomt er øget over årene og at lavstyrkebeton til fx renselag stort set ikke kan fås i markedet længere. Både rådgivere og arkitekter efterlyste miljøvaredeklarationer og dokumentation fra branchen og så blev det understreget, at bygbarheden skal huskes selvom nye designmetoder med avancerede regneprogrammer og 3D modeller vil kunne optimere beton og armering i en hidtil uset grad.