Byggeri af ungdomsboliger for 37 mia. kr.

Udvikling og byggeri af boliger for unge er i rivende vækst og det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år

Udvikling og byggeri af boliger for unge er i rivende vækst og det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år som følge af den kraftige tilstrømning af de unge til de store uddannelsescentre og den massive mangel på studieboliger. I hele Danmark skal der bygges ungdomsboliger for i alt 37 milliarder kr. frem til 2025.

Alene i København peger prognoser på en tilstrømning af unge mellem 18 og 29 år i størrelseordenen 17.000 frem til 2027, og både København og de andre store byer arbejder nu med målrettet indsats for at øge og fastholde det høje byggetakter i de kommende år. Derfor har den seneste kommuneplan i København øget muligheden for etablering af nye ungdomsboliger fra 3.000 til 6.000 over de næste 10 år.

Samtidigt stiller de unge i dag helt andre krav til deres bolig, end tilfældet har været tidligere. Derfor er det nødvendigt at bygge nye- og modernisere eksisterende boliger, så de bedre svarer til målgruppens forventninger. Ungdomsboliger er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for institutionelle investorer – flere spektakulære investeringer har fundet sted i den sidste tid og pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter.

Vor konference torsdag 22. november på Scandic Sluseholmen i København sætter fokus på denne udvikling: Hvor stort er behovet for nye ungdomsboliger i København. Og hvad med Aarhus, Aalborg og Odense, samt landets andre uddannelsescentre? Alene i København er der siden 2010 kommet 13.000 flere unge mellem 18-29 år og forventningen er, at 17.000 inden 2027 flytter til Hovedstaden. Uddannelsescentrenes vækst og migration af unge til de store byer. Hvad siger den demografiske prognose – hvor mange unge kommer der til i de kommende 10-20 år, og hvad vil det betyde for boligbehovet? 

Bliv klogere på området og deltage i konferencen "Byggeri af ungdomsboliger for 37 mia. kr."