Komplekst glastårn til Christianshavns Skole

Christianshavns Skole er under totalrenovering med Elindco som hovedentreprenør - en af opgaverne er glasinddækning af et elevatortårn

Christianshavns Skole er under totalrenovering med Elindco som hovedentreprenør, der skal udvide kapaciteten på den Københavnske skole. I øjeblikket arbejder SnoerGlas på en krævende glasinddækning af et indvendigt elevatortårn i skolens nybyggede fløj.

Byggeriet omfatter en udvidelse i form af en helt ny bygning, samt en generel opgradering af de oprindelige bygninger og skolens udearealer. I alt omfatter projektet knapt 11.000 kvm bygninger og 7.000 kvm udearealer til en samlet entreprisesum på 122 mill. kr.

Rubow Arkitekter, der er arkitekter på projektet, har løst den følsomme opgave med at skabe en moderne udvidelse, som bl.a. kommer til at rumme et naturvidenskabeligt ”Science Lab”, på det meget eksponerede hjørne mod Prinsessegade og Burmeistersgade. Det sker med respekt for både den oprindelige skoles fredede bygninger og det øvrige Christianshavn.

Kompleks optegning

I hele 3 uger arbejder 3 glarmestre fra SnoerGlas på højtryk med at inddække en elevatorskakt i nybygningen med hærdede, matlaminerede sikkerhedsglas, som skal fastholdes i 4 punkter med specialbeslag fra Q-Railing. Stålkonstruktionen skal, ud over selve glasafskærmningen, tillige bære trappens håndlister af stål, som fastholdes af bæringer, som skal fastgøres gennem præcist forborede huller i glassene. Selve elevatorskakten er grundlæggende en hvidmalet stålkonstruktion, som med sin centrale placering, omkranset af bygningens hovedtrappe, kommer til at forbinde bygningens 4 plan. Snoers forberedende opmåling og tegningsarbejde i autocad har været en kompleks opgave, som har krævet mange mål og endnu flere kontrolmål. Når der arbejdes med hærdet glas, har man ikke mulighed for efterfølgende at lave ændringer i glassene, så det har været absolut nødvendigt, at den endelige placering af de mange forborede huller i glassene, er fastsat meget nøjagtigt.

Da arbejdet foregår, mens skolen er i drift, og flere andre fagentrepriser er i gang, stilles der store krav om afstemning med både skolens personale og de øvrige håndværkere på pladsen. Det er KONE Elevator, der monterer bygningens elevator indefra i den glasinddækkede elevatorskakt.