Dartskive som værktøj

Når Årstiderne Arkitekter står over for en renovering og modernisering af skoler, gør de bl.a. brug af en dartskive i brugerprocessen

Gennem en årrække har Årstiderne Arkitekter oparbejdet en arbejdsmetodik for, hvordan de målrettet når frem til, hvad kommunerne reelt har behov for, når de sætter penge af til renovering og modernisering af deres skoler. En arbejdsmetodik, der handler om ”dobbeltudnyttelse af arealer”, en brugerproces med en dartskive og en kalkulatør der ”regner, mens vi tegner”.

– Vi har arbejdet med skolebyggeri intenst i fire år og har oplevet, at kommunerne har behov for hjælp til at få konkretiseret, hvad de vil, når de sætter penge af til renovering og modernisering af deres skoler. Og det er her, vi kan gå ind og nøje undersøge behovet og skitsere en række forslag med udgangspunkt i både brugernes behov, hvilken tilstand bygningsmassen er i, og hvad de forskellige løsninger koster, forklarer kreativ leder og arkitekt maa Peter Kristiansen fra arkitektfirmaet.

I forbindelse med at Silkeborg Kommune for et par år siden udviklede en strategi for skolens rum, der bidrager til, at kommunens bygninger fremadrettet ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum, blev Årstiderne Arkitekter bedt om at udarbejde renoverings- og moderniseringsplaner på flere af kommunens skoler baseret på den fremtidige strategi. Undervejs i den proces udviklede arkitektfirmaet den arbejdsmetodik, de i dag gør brug af i forhold til skolerenoveringer og moderniseringer.

– Det handler i høj grad om, hvor ”såret” i byggeriet er og tage udgangspunkt i det. For det er ofte her, de fleste penge skal bruges. Og man skal kende ”såret” for at kunne tage hensyn til balancen mellem at renovere og modernisere, lyder det fra Peter Kristiansen.

Dobbeltudnyttelse af arealer

Når Årstidens Arkitekter går ombord i et skoleprojekt, arbejder de ud fra dobbeltudnyttelse af arealer.

– Hvad skal den nuværende bygningsmasse f.eks. kunne rumme? Og hvordan sikrer vi, at de fagspecifikke lokaler og funktioner får en mere central placering på skolen, hvor de i højere grad vil blive brugt af flere brugergrupper i løbet af dagen – skole, SFO, fritid. Vi oplever på flere skoler, at SFO’en i dag optager store arealer og har mange funktioner inkluderet i arealet, som også findes i de kreative-musiske fag og i skolekøkkenet. Her kan man i høj grad opnå dobbeltudnyttelse af arealer ved at samle SFO og faglokaler i relation til skolens centrale fællesarealer og her opnå en højere aktivering af arealer og rum i løbet skoledagen, i SFO-tiden og i fritidsregi. Det er vel det, man kalder 24/7 skole, lyder det fra Peter Kristiansen.

Han understreger, at det skal være nemt, logisk og motiverende at gå til for brugerne ellers lykkes man ikke med dobbeltudnyttelse af arealer.

Bred brugerproces

I deres arbejdsmetodik begynder de altid med at undersøge bygningerne med byggetekniske øjne, der udmønter i en kalkulation, så det renoverede byggeri opfylder gældende BR-krav. Det er platformen i forhold til balancen mellem renovering og modernisering. Dernæst bliver der nedsat en bred repræsentativ arbejdsgruppe.

– Og her skal vi have alles øjne med. Også gerne elevernes, siger Peter Kristiansen.

Det skete bl.a. på Solvangskolen i Farum. Skolen var ramt af en PCB-sanering. Der skulle fjernes to fløje og bygges to nye. Årstiderne Arkitekter har tegnet det nye undervisningsmiljø til udskoling. Forslaget er baseret på en intensiv brugerproces med lærere, ledelse og elevrådsformanden på skolen.

– Det gav et indblik i, hvordan eleverne i udskoling rent faktisk opholder sig i miljøet – hvordan de bruger arealerne, og hvad de drømmer om, og så får vi en praktisk viden, der er vigtig for de beslutninger, der træffes, fortæller Peter Kristiansen og fortsætter:

– Brugerprocessen skal være så bred som muligt. Vi har oplevet, hvor den har været for snæver, og så er det efterfølgende svært at få forandringer forankret over hele linjen. Det er vigtigt, at den repræsentative gruppe tager ejerskab for sagen og er motiveret hele vejen igennem for at opnå det bedste resultat.

Bulls eye

Og så nåede vi frem til den der dartskive. For i brugerprocessen arbejder man i fællesskab med seks succeskriterier, som man ranglister på en dartskive. Og dartskiven bliver hevet frem efter hver workshop for at se, om pilen er røget i bulls eye.

– Det er et sjovt værktøj, som er meget hands-on. Her tydeliggør vi de seks parametre, og hvis ikke de er indfriet, så er vi ikke tilfredse, lyder det fra Peter Kristiansen.

Når arkitektfirmaet præsenterer flere løsningsforslag på samme udfordring, kommer dartskiven frem igen for at se, hvilken løsning der passer bedst på de succeskriterier, man har stillet op.

– Det sikrer, at vi sætter ind de rigtige steder og skaber en bedre forståelse for, hvordan vi klogest kan bruge de penge, der er til rådighed.

For brugerprocessen handler ikke kun om løsningen, men også hvad den koster. Arkitektfirmaet arbejder ud fra sloganet: ”Vi regner, mens vi tegner”.

– Vi har en kalkulatør på i hele processen. Det giver mulighed for, at vi rammer et beløb så realistisk som muligt, når projektet skal indstilles til godkendelse hos politikerne, siger Peter Kristiansen.

På Thorning Skole i Silkeborg endte man f.eks. med en løsning med gardiner i alle klasselokaler, der så kan deles i seks mindre rum. I processen prioriterede de at teste ideen i et undervisningslokale og fik en 2. kl, en 5. kl og en 8. klasse til at afprøve og vurdere i en uge.

– Det var en god øvelse, og det endte med gardiner i alle klasselokaler, så de nu kan deles op, når der er behov for gruppearbejde. Der kom også en foldevæg mellem lokalerne to og to, så klasserne kan køre samundervisning – og det praktiserer de, og her giver gardinerne yderligere en akustisk merværdi.

Han er ikke i tvivl om, at kodeordet er fleksibilitet for de mange skoler rundt om i landet, der trænger til renovering og modernisering.

– Vores fornemmeste opgave er at skabe fleksible rum og rammer, der over tid kan omformes, så de understøtter den pædagogik, der er på det givende tidspunkt. Og fleksibilitet opnås bedst, når rum og arealer er rummelige – for areal skal være med til at understøtte den undervisning, der finder sted, siger Peter Kristiansen.

Foto: Peter Kristiansen fortæller, at Årstidernes Arkitekter benytter sig af en dartskive i brugerprocessen. Skiven er udført i skumpap, og ved de efterfølgende workshops sætter gruppen nåle i skiven – jo tættere på bulls eye jo bedre er succeskriteriet indfriet i forslaget.