C.F. Møller med i stort norsk projekt

Projekt ”Nordisk lys” vinder blandt andet for sin evne til at tilpasse sig området og samtidig er en tydelig markør, som kan bidrage til at udvikle infrastrukturen i Oslo

Projektet hedder ”Nordisk lys” og vinder blandt andet for sin evne til at tilpasse sig området samtidig med, at det er en tydelig markør, som kan bidrage til at udvikle området og infrastrukturen i Oslo.

Den indbudte plan- og designkonkurrence om udformningen af ”Fjordporten Oslo S” er udskrevet af Bane NOR Eiendom (BNE). I alt søgte 24 teams om at deltage i konkurrencen, hvoraf fire blev udvalgt til at deltage. Vinderteamet bag projektet ”Nordisk lys” består af Reiulf Ramstad Arkitekter AS i samarbejde med C.F. Møller Architects, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH og Transsolar Climate Engineering.

Rumlige og stedsmæssige kvaliteter

Juryen kårede enstemmingt ”Nordisk Lys” som vinder, og i begrundelsen står der blandt andet:

-Projektets foreslåede integration af stationsarealerne og det samlende greb kan bidrage til at videreudvikle Oslo S som landets største kollektivknudepunkt og vil kunne give de rejsende nye rumlige og oplevelsesmæssige kvaliteter. Projektet viser gode løsninger for sammenhængen og udformningen af de tilstødende byrum. Grebet giver et godt potentiale til at ivaretage og synliggøre den fredede Østbanen og kan give den en central rolle som del af stationens visuelle identitet. Projektet fremstår troværdig i forhold til gennemførelsen og viser en forståelse af opgavens kompleksitet.

Samspil med omgivelserne

Bygningen består af et tårn med en base. Tårnet rummer hovedsageligt kontorer, mens basen indeholder servicefunktioner for de rejsende. Bygningsvolumenet spiller sammen med Østbanehallens højtrejste ”katedralrum” og har en nedtrapning med inspiration fra Oslos landskab og bebyggelse. Bygningens materialitet hentyder subtilt til den gang byen var bygget i træ ved at kombinere brugen af træværk med moderne materialer som beton og højteknologisk glas. De forskellige materialer danner tilsammen en organisk facade, der træder frem som et landemærke i byen.

I tårnet er der rigeligt med dagslys. Arbejdspladserne har fælles infrastruktur, pauserum og uformelle mødepladser for at opnå et fleksibelt og mobilt arbejdsliv. ”Grønne lunger” i form af vertikale forbindelser over flere plan og terrasser med beplantning giver god kontakt med byen og landskabet. For at højhuset skal bidrage til bylivet, er der planlagt et offentlige arealer i tårnet – et spektakulært udsigtspunkt som er tilgængelig for alle.

I basen er der skabt områder som er nemme at orientere sig i. Bygningsstrukturen er tydelig og er tilrettelagt med gode forbindelser mellem de forskellige transportmidler. En pergola i en let fletværkskonstruktion af træ definerer centralbanestationens nye hovedindgang mens rumlige amfitrapper kobler området til Østbanehallens madmarked.

Projektet sætter høje mål i forhold til bæredygtighed med en høj BREEAM-klassificering (Excellent) samt fokus på LCC, LCA, fleksible løsninger i brugen af byggeriet og fokus på gennemførelse og den kommende driftsperiode.

Baggrunden for konkurrencen:
Bane NOR Eiendom (BNE) inviterede i juni 2017 til en indbudt plan- og designkonkurrence om udformningen af ”Fjordporten Oslo S”.
Bane NOR skal de næste år udvikle Oslo S med effektivisering og forbedring af kollektivknudepunktet, tilrettelæggelse af ejendomsudvikling og effektiv arealudnyttelse, som understøtter knudepunktet, udvikling af rejseservices og handelstilbud og udvikling af Oslo S med høj arkitektonisk kvalitet. Første skridt i udviklingen er stations- og højhusprojektet ”Fjordporten”.

Fjordporten vil få en fremtrædende rolle i bybilledet med sin centrale placering, udformning og højde samt sin rolle i kollektivknudepunktet. Bane NOR Eiendom har høje ambitioner for projektet og ønsker, at der gennem den indbudte plan- og designkonkurrence udvikles et nyt bygningsudtryk for højhuset som spiller bedre sammen med omgivelserne, og som giver gode forudsætninger for gennemførelsen af projektet samtidig med, at der sikres en høj arkitektonisk kvalitet.

Jury

Forslagene blev bedømt af en jury med følgende sammensætning:

Ellen Haug, Civilarkitekt MNAL Projektchef BNE 

Tor Saghaug, Civilingeniør, Projektdirektør BNE 

Rune Breivik, Cand.agric. Projektchef BNE 

Jostein Berger Meisdalen, Cand.agric, Senioringeniør Bane NOR Infrastruktur 

Knut Øivind Ruud Johansen, Direktør for stationer BNE

Geir Haaversen, Civilarkitekt MNAL, A lab 

Gudmund Stokke, Civilarkitekt MNAL, Nordic