Omfattende betonnorm undervejs

Det første altomfattende vejledningsdokument for betonkonstruktioner bliver fib Model Code 2020

Det internationale betonforbund fédération internationale du béton (fib) har iværksat et ambitiøst projekt, der går ud på at udarbejde en betonnorm som omfatter eksisterende såvel som nyprojekterede konstruktioner gennem hele livsforløbet fra opførelse til nedrivning og genbrug.

-Normen vil også få indarbejdet den nyeste viden om ukonventionelle betonmaterialer (vibreringsfri beton, letbeton, fiberbeton, højstyrkebeton) og armeringstyper. Et arbejde med deltagelse af et betragteligt antal danske ingeniører og betonteknologer, fortæller Mikael Bræstrup til magasinet Beton. Mikael Bræstrup er udover at være senioringeniør hos Rambøll også er dansk repræsentant i stryregruppen som overvåger og koordinerer dette arbejde, udpeget af Dansk Betonforening.  Carola Edvardsen fra COWI er medlem af redaktionskomiteen, og en række danske eksperter deltager i de arbejdsgrupper som udarbejder de enkelte kapitler.

fib Model Code 2020 vil ifølge Mikael Bræstrup blive det første altomfattende vejledningsdokument for betonkonstruktioner. Betegnelsen ’modelnorm’ dækker over, at den ikke – som en vanlig standard – har en og kun en foreskreven løsning, men beskriver den bagvedliggende mekaniske model og indeholder fyldigt kommentarstof. Det betyder at den projekterende ingeniør vil kunne finde vejledning, også i tilfælde som ikke umiddelbart er dækket af den traditionelle standard.

Dansk fingeraftryk

-I 1978 blev den første modelnorm for betonkonstruktioner udsendt, kaldet  CEP-FIP Model Code 1978 (MC78. Den kom til at danne grundlag for første udgave af Eurocode 2, som efterfølgende blev udarbejdet af stort set den samme ekspertgruppe. MC78 bar et kraftigt dansk fingeraftryk, idet den tillod anvendelse af plasticitetsteorien til dimensionering af betonkonstruktioner, forklarer Mikael Bræstrup og uddyber:

-Således kunne forskydning i bjælker analyseres med en gittermodel med variabel trykhældning – dog foreløbigt kun som alternativ til den traditionelle 45° trykhældning. Da det i 1985 blev besluttet at udarbejde en CEB-FIP Model Code 1990 (MC90) blev redaktionssekretariatet placeret i København og dette arbejde fik afgørende indflydelse på den endelige udgave af Eurocode 2, fortæller Mikael Bræstrup.

Ordforklaring: Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. De omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder broer.

Foto:- Det er positivt at Danmark fortsætter en mangeårig tradition med at bidrage til udvikling af betonviden på internationalt plan, siger Mikael Bræstrup om arbejdet med den nye betonnorm, fib Model Code 2020.