Behov for kompetenceløft i beton

Betonekspert Christian Munch-Petersen fra Emcon og udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland efterlyser i magasinet Beton et kompetenceløft i betonbranchen

- Beton er det mest udbredte byggemateriale og grundlaget for broer, tunneller og bygninger. Det er videnstungt arbejde, men desværre ser jeg for megen intellektuel dovenskab, når det handler om materialet beton. Resultatet er, at vi har alt for mange sager med fejl og mangler. Det er helt håbløst, lyder den kontante udmelding fra civilingeniør og betonekspert Christian Munch-Petersen, der er medejer af den uafhængige rådgivningsvirksomhed Emcon. Udtalelserne fremgår af et interview i november-udgaven af magasinet Beton.

Han understreger, at han selv lever godt af de mange sager om fejl og mangler. Det er med et idealistisk udgangspunkt, at han gerne vil have, at det bliver bedre. I Danmark er der behov for en generel holdningsændring til arbejdslivet, mener han.

For lidt dyb viden

- Her i landet lever vi af vores kompetencer. Derfor er de så vigtige. Fra min side er der ikke tale om en særlig kritik af betonbranchen, men det er nu engang den branche, som jeg interesserer mig for. Her oplever jeg, at der bliver brugt for få kræfter på at sætte sig dybt ind i tingene og forstå kemien og fysikken i beton. Hvad er det for et materiale? Hvad kan det? Og hvad kan det ikke? Hvad skal man passe på? Og hvilke sygdomme kan betonen blive udsat for? De spørgsmål er der simpelthen for mange, der ikke orker at sætte sig ind i, siger Christian Munch-Petersen til magasinet Beton.

Han pointerer, at det er fair nok, at man kan mangle kompetencer på en specifik opgave, men så må man tilegne sig dem.

- Det er slet ikke så svært. Vi har udmærket litteratur om emnet for eksempel Betonhåndbogen, som vi nu er ved at lægge på nettet.

For Christian Munch-Petersen er det afgørende, at universiteterne lærer de studerende det, som de får brug for i deres arbejdsliv. Beton er så vigtig et materiale, at de færdiguddannede skal være klædt godt på.

- Selvfølgelig kan der være nogen, der har valgt forkert i løbet af deres uddannelse, men så må de sørge for at tage noget efteruddannelse. Her har vi fremragende tilbud, men der er for få, der gør brug af dem. De har ikke tid, siger de. Men konsekvensen er, at de ikke kan passe deres arbejde ordentligt. Det duer simpelthen ikke, understreger Christian Munch-Petersen.

Barrierer for udvikling

Udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland kan genkende ønsket om et kompetenceløft i branchen.

- Det er den samme melding, som jeg får fra vores salgsafdeling. Dansk Beton har allerede iværksat en række initiativer, og dem bakker vi op om, siger Jesper Sand Damtoft til magasinet Beton.

Han ser det som en særlig udfordring for betonbranchen, at man har så mange led i værdikæden.

- Vi har både betonproducenterne og alle os, der leverer til dem, samt arkitekter, ingeniører og entreprenører. Mellem de forskellige led i kæden opstår der barrierer for udvikling, og det er min vurdering, at vi ikke er dygtige nok til at arbejde på tværs af de barrierer. Vi skal blive bedre til at opfange, hvad de forskellige aktører ønsker af hinanden. Det kan for eksempel være, hvordan vi får specificeret betonen, så vi optimerer materialeforbruget.

Jesper Sand Damtoft henviser til projekt Grøn Beton som et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre.

- Det er faktisk et fint konsortium. Der er repræsentanter fra alle leddene inklusiv uddannelsesinstitutionerne. Så det er en god begyndelse.

Universiteter drosler ned

Jesper Sand Damtoft ser gerne, at der kommer mere fokus på betonmaterialer på universiteterne. Når der forskes i emnet, er det også nemmere at gøre de studerende interesseret i det.

- Jeg vil give Christian Munch-Petersen ret i, at for år tilbage var Danmark mere fremme i skoene, hvad angår udvikling inden for specielt betonteknologi. Når man ser på universiteterne i dag, er det ikke fordi, at forskning i materialet beton er specielt synlig. Det gælder DTU og især Aalborg Universitet, hvor man har droslet meget ned. Hos Aalborg Portland savner vi det miljø, der tidligere var på universitetet.

Foto: -Vi har alt for mange sager med fejl og mangler i betonbyggerier lyder det fra civilingeniør og betonekspert Christian Munch-Petersen fra den uafhængige rådgivningsvirksomhed Emcon.

Kilde: magasinet Beton.