Beregn den økonomiske gevinst ved et sundt indeklima

Nyt værktøj skal hjælpe boligejere og rådgivere med et overblik over den økonomiske gevinst ved et forbedret indeklima

At indeklimaet spiller en væsentlig rolle for vores sundhed og velbefindende er ikke længere en nyhed. Men hvilke umiddelbare økonomiske fordele kan et forbedret indeklima give? Og hvordan beregner man det? Nyt værktøj skal hjælpe boligejere og rådgivere med et overblik over den økonomiske gevinst ved et forbedret indeklima.

Det er DTU og Teknologisk Institut, som står bag det netop lancerede beregningsværktøj, som skal hjælpe med at synliggøre de økonomiske gevinster ved et bedre indeklima i en bygning. Værktøjet er udviklet i et netop afsluttet 2-årigt InnoBYG projekt om totalværdi og indeklima.

Professor Geo Clausen fra DTU har været projektleder og han håber, at det nye beregningsværktøj kan give brugerne nemmere adgang til at vise, at det kan betale sig at investere i et sundt indeklima.

-Vi har lavet et beregningsværktøj, som er simpelt at anvende. Værktøjet skal ses som et dialogværktøj for rådgivere som de kan bruge til at gennemgå en bygnings indeklimaforhold med bygningens ejer. Værktøjet kan skabe incitament for beslutningstageren til at foretage forbedringer af indeklimaet og giver et overblik over, hvad det potentielt kan give på bundlinjen for den enkelte bygning. Det kan være en stor hjælp at bruge værktøjet, før der bliver igangsat større undersøgelser, renoveringer og investeringer, siger Geo Clausen.

Udviklet sammen med branchen

Projektet er gennemført med involvering fra en række virksomheder fra byggebranchen, både med input til møder og workshops samt en spørgeskemaundersøgelse. For projektteamet har involveringen af branchen været vigtig for at sikre, at værktøjet er relevant og vil blive brugt.

-I projektet har vi indsamlet eksisterende viden og forskningsresultater og kombineret denne viden med den praktiske viden fra rådgivere, bygherrer mv. som vi har fået på møder, workshops og via spørgeskemaundersøgelsen. Resultatet er et simpelt beregningsværktøj, der er relevant og brugbart i praksis. Beregningsværktøjet værdisætter indeklimaparametrene temperatur og luftkvalitet (CO2) i forhold til præstation i kontorer, og estimerer, hvor stor en præstationsforøgelse der er mulighed for i forhold til nuværende indeklimaforhold på fx kontorer, forklarer Geo Clausen.

Det overordnede mål med værktøjet var at give et bud på en konsensus i branchen når det gælder værdisættelsen af indeklimaparametre. På længere sigt ønsker projektteamet også at få dialogværktøjet i brug som et selvstændigt værktøj, og få værktøjet inkluderet i mere omfattende vurderinger af bygningers kvalitet.

Foto: Beregningsværktøjet værdisætter indeklimaparametrene temperatur og luftkvalitet (CO2) i forhold til præstation i fx kontorer.