Erfaringer hevet frem til DNU ‘S4’

Ved at trække på erfaringer fra tidligere etaper af byggeriet DNU har Jørgen Friis Poulsen A/S kunnet imødekomme problematikker undervejs i forbindelse med råhus-entreprisen S4
Tekst: 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, som er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt, tager hele tiden et skridt nærmere mål frem til 2019, hvor sidste byggeetape tages i brug. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve. Jørgen Friis Poulsen A/S har været med i flere etaper og kunne i slutningen af 2016 sætte X ved råhus- og lukningsentreprisen i byggefelt S4. Byggefeltet består af tre sammenhængende bygninger i fire til otte etager – i alt 30.400 kvm, der afslutter nabobygningerne S2 og S3.

S4’s storentreprise omfatter mere end det traditionelle elementbyggeri: jord og kloak, komplicerede fundamenter og in situbeton, sandwichelementer, lette facader, alufacader, naturlig ventilation, murværk, stål og smed, tagdækning, pudsegondolanlæg på taget og udvendig automatiseret solafskærmning.

Byggeriet skal i fremtiden indeholde mange forskellige funktioner som patient- og personaleservice samt forskning og uddannelse, dialyse, nyremedicin, fysio- og ergoterapi, kirurgi og urinvejskirurgi, intensiv og operation samt perioperativ.

Erfaringer tages med

– S4 er den tredje store etape, som vi har lavet på DNU, og derfor har vi selvfølgelig kunnet nyde godt af erfaringer fra de to tidligere etaper og imødekomme problematikker undervejs, fortæller Simon No Green Johansen, projektchef hos Jørgen Friis Poulsen A/S.
Forskellige smådetaljer som fra start ikke var løst på de tidligere etaper, har man kunnet nyde godt af i S4. Her har løsninger kunne overføres direkte til S4, og derfor har byggeriet ikke givet de store problemer. Derudover fandt Jørgen Friis Poulsen A/S mere effektive udførelsesmetoder på S4 end på de tidligere etaper, som f.eks. montering af de rigtige vinduer frem for interimsrammer, så råhuset blev lukket hurtigere.

– Vi kendte på forhånd organisationen ret godt, så det var nemt at komme i kontakt med bygherrens rådgivere og oprette en direkte forbindelse til de rådgivere, som kunne løse de uafklarede detaljer, forklarer Simon No Green Johansen og fortsætter:

– De administrative opgaver som kvalitetssikring fik vi strømlinet igennem det digitale værktøj Dalux som en klar forbedring i forhold til tidligere etaper. Vi kunne også bruge vores erfaring inden for udarbejdelse af CE-mærkningen, som har været en udfordring for de fleste på DNU.
Man må bare konstatere, at hele DNU projektet er kæmpe stort og derfor også en stor mundfuld ren projekteringsmæssigt, så det har naturligvis gavnet os, at vi kunne komme hurtigere i mål med uafklarede løsninger på grund af vores erfaring på de tidligere etaper.

Bedre rustet

Også i forbindelse med valg af forskellige underentreprenører, har det været tydeligt, at de der har været på tidligere etaper har været bedre rustet til at løse opgaven, men også at begå sig.

– Byggepladsen er jo spærret af, og der er særskilte regler for sikkerhed, logistik og adgangsforhold. Og det er klart, at dem der har været med før, har lettere ved at finde rundt. De nye skal lige finde sig til rette. Prisen har selvfølgelig også været et parameter, siger Simon No Green Johansen.

S4 er helt færdigt til efteråret 2017.