Kullegaard opfører nye familieboliger i Vedbæk

I samarbejde med byggeselskabet Paulsen og Nørbag Rådgivende Ingeniører skal arkitektfirmaet Kullegaard opførel af 51 almene boliger i Vedbæk

Med fokus på fællesskab og fremtidssikring skal der opføres fem enheder med almene boliger i det rekreative område Vedbæk Park. Projektet er vundet i totalentreprisekonkurrence, og skal imødekomme det stadigt stigende behov for lejeboliger, som Søllerød almene Boligselskab oplever.   

I samarbejde med byggeselskabet Paulsen og Nørbag Rådgivende Ingeniører har arkitektfirmaet Kullegaard vundet totalentreprisekonkurrencen om opførelse af 51 almene boliger for Søllerød almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark. Byggeriet skal opføres i Vedbæk, som er en del af Rudersdal Kommune, og skal stå klar i slutningen 2019.

Boligerne skal være med til at efterkomme den stigende efterspørgsel på lejeboliger i området, og dermed nedbringe ventelisten hos boligselskabet, der oplever et stadigt større behov for forskellige typer af boliger.

Fokus på fællesskab

Vedbæk Park, som betegner området hvor de nye boliger skal opføres, er udviklet med fokus på familier og seniorer, hvor der søges at skabe mulighed for fællesskab på tværs af områdets beboere – unge som gamle.

Det sker bl.a. via med overordnede disponering af området, der graduerer den private sfære fra det offentlige til det helt private. Derudover inviterer landskabets opbygning til, at beboerne mødes og færdes i den omkringliggende natur, som man bliver ledt hen til via fremkommelige stier, der fører til områdets rekreative områder og den nærliggende sø. 

Fremtidssikrede boliger

Boligerne disponeres i fem fritliggende enheder med fælles udearealer, parkering, intern infrastruktur, skure, depoter mv. Enhederne opføres i tre etager med stue, 1. og 2. sal i gul-grå mursten med træbeklædning på udvalgte steder og altaner i galvaniseret stål.  

Kendetegnet for de enkelte boligers disponering er fremtidssikring i form af fokus på funktionalitet, tilgængelighed og fleksibel rumdisponering. Det gælder også på driften i forhold til energiforbrug og vedligeholdelse, som holdes på et minimalt niveau gennem de rette materialevalg og dagslysforhold.

 

Fakta om projektet:

Projekt: Vedbæk Park

Bygherre: Søllerød almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark

Omfang: 51 boliger

Anslået værdi: 112 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2017-2019

Entreprenør: Byggeselskabet Paulsen A/S

Arkitekt: Kullegaard A/S

Landskabsarkitekt: Kullegaard A/S

Rådgivende ingeniør: Nørbag ApS