Rejsegilde på akuthospital i Viborg

Øverste etage er støbt, og onsdag den 31. maj markerer håndværkerne sammen med regionsrådsformand Bent Hansen byggeriet af fremtidens akuthospital i Viborg med rejsegilde

Det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg tager imod de første patienter i slutningen af 2018, men allerede nu tegner omridset af den 24.000 kvadratmeter store tilbygning sig. 

- For alle os på hospitalet er rejsegildet en milepæl og markering af, at vi er godt på vej. Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind og tage de nye rammer i brug, så vi kan skabe bedre forhold for både patienter, pårørende og medarbejdere, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Han påpeger, at rejsegildet samtidig er en tak til de mange håndværkere, der er med til at omsætte politikernes visioner, hospitalets ønsker og arkitekternes streger til praktisk virkelighed.

Bygger for 1,164 milliarder kroner

Det nye akutcenter er største delprojekt i hospitalets omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,164 milliarder kroner.

Tidligere i projektet er blandt andet opført nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nyt p-hus og nyt patologisk institut, ligesom dele af det eksisterende hospital allerede er blevet bygget om eller udvidet.

Med det nye akutcenter får hospitalet nu en helt en ny hovedindgang, ligesom nybyggeriet indrettes med blandt andet ny akutafdeling, nye sengeafsnit med ensengsstuer, nyt område til røntgen og skanning og nye operationsstuer.

24.000 kvadratmeter

- Byggeriet er en fantastisk mulighed for at få skabt tidssvarende og fremtidssikrede rammer om patienternes behandling. Samtidig er det en anledning til at gøre op med nogle af de gamle rutiner og indrette os, så det giver mest mulig mening i forhold til patienternes behandling, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Han peger blandt andet på, at det nye akutcenter gør det muligt at placere samarbejdende funktioner tæt på hinanden, så både de fysiske og mentale afstande bliver kortere. Eksempelvis får Røntgen og Skanning lokaler tæt på Akutafdelingen, som dagligt sender mange patienter til undersøgelse hos netop Røntgen og Skanning.

Når det nye akutcenter står klar til indflytning i andet halvår 2018, fortsætter kvalitetsfondsprojektet med ombygning af dele af det eksisterende hospital. Hele byggeprojektet vil være afsluttet i 2020.