Performancetest af ventilationsanlæg

For nylig udkom en vejledning fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger om performancetest af ventilationsanlæg i etagebyggeri. Vejledningen gælder for såvel central som decentral ventilation, skriver Exhausto i en meddelelse og fortsætter:.

Vejledningen beskriver fire typer test inkl. gældende lovkrav, målemetoder og tjeklister: Kontrol af SFP-faktor, Kontrol af temperaturvirkningsgrad, Kontrol af automatik og kontrol af luftfordeling

- Når det gælder kontrol af SFP-faktor,  vil vi gerne vil fremhæve: at grundluftmængden skal være 0,3 l/s pr. m² (ved decentral ventilation kan man i stedet måle det "fugtzonebetingede luftskifte" - se forklaring i vejledningen), at testen er acceptabel, hvis den målte SFP-faktor maksimalt overstiger kravet i BR15 med 5%. Når det gælder kontrol af temperaturvirkningsgrad, vil vi gerne fremhæve: at testen er acceptabel, hvis den målte temperaturvirkningsgrad maksimalt ligger 3% under kravet i BR15, at måling af temperatur og luftmængde samt balancering af luftmængderne gør, at det i praksis vil være vanskeligt at gennemføre målingen og dermed eftervise fabrikantens data, skriver Exhausto.

-Vejledningen er en god hjælp, fordi den giver god baggrundsviden for krav, regnemetode, måleopstilling osv. Desuden indeholder den diverse tabeller, hvor data kan indføres under testen. Performancetest vil gøre afleveringsforretningen mere konkret, da det kan afgøres om en ventilationsløsning er udført tilfredsstillende eller ikke - og eventuelle fejl kan rettes inden indflytning, skriver Exhausto i deres meddelelse.