Hospital testes med virtual reality

For at få et mere gennemsigtigt byggeri for entreprenører såvel som hospitalspersonalet starter Nyt Hospital Nordsjælland i Region Hovedstaden arbejdet med virtual reality

Funktionalitet og helbredelse går hånd i hånd, når det gælder om at skabe det kommende superhospital i Hillerød. Derfor har projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland valgt at investere i et VR studio, så projektets mange interessenter kan træde ind i det kommende hospital og teste eksempelvis flows, wayfinding og konkrete arbejdsgange – i god tid før første spadestik, der forventes taget i 2019. Ved at gøre teste tidligt øges chancerne for at minimere potentielle fejl i byggeriet. Fejl, der efter byggestart kan komme til at koste dyrt.

- Når det gælder komplekse byggerier som det kommende hospital i Nordsjælland, giver VR rigtig god mening. Det er et rigtig godt kommunikationsværktøj, da det åbner projektet op 1:1. Vi kan aldrig give garantier i byggeri, men ved at bruge VR øger vi muligheden for at undgå dyre fejl. Som offentlig bygherre kan vi også hjælpe entreprenørerne med at blive klædt godt på til at bygge for os, siger projekt- og entreprisechef, Sune From fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Åbner for personalets input

VR er også en oplagt mulighed for at få hospitalet helt ind under huden og få personalets input tidligt og derved skabe medejerskab og begejstring i forhold til det nye hospital. Ifølge hospitalsdirektør, Bente Ourø Rørth fra Nordsjællands Hospital er det da også helt afgørende, at personalet får syn for sagen i god tid inden indflytning.

- Vi har snakket meget om det her hospital, og personalet spørger 'hvordan bliver hospitalet egentlig?' Nu kan de rent faktisk se det selv, de kan gå rundt i det, og de kan mærke, hvordan det er at være der, og det er vigtigt, siger Bente Ourø Rørth.

Det er det schweiziske arkitektfirma Herzog & de Meuron, der sammen med Vilhelm Lauritzen Arkitekter er totalrådgivere på byggeriet af det nye hospital i Nordsjælland. Også her finder man den nye teknologi spændende.

- Med VR kan hospitalets fremtidige brugere og andre interessenter få et dynamisk indblik i, hvordan hospitalet er organiseret og disponeret i forhold til arbejdsgange, patientforløb mv., forklarer Søren Daugbjerg, CEO og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

- I forlængelse af VR rummet har vi planlagt at bygge små udsnit i naturlig størrelse – såkaldte mock ups - af det fremtidige hospital. Her kan vi arbejde med de arkitektoniske valg som f.eks. af materialer, udformning i forhold til dagslys og byggetekniske detaljer, men altså i den virkelige verden.

Samarbejde og digital kommunikation er vejen til bedre byggeri
Hospitalsbyggerier skal typisk tilgodese mange forskellige funktioner og behov og er blandt de mest komplekse byggerier, der eksisterer. Derfor udvikles, projekteres og opføres supersygehusene som såkaldte BIM-projekter (Bygnings Informations Modeller). Et VR Studio opleves som en fysisk 3D biograf, der med udgangspunkt i et byggeprojekts digitale modeller bl.a. kan bruges til at optimere såvel processer inde i bygningen som i selve byggeriet i skala 1:1.

Det vil sige, at projektets arkitekter fra Basel i realtid kan køre digitale udviklingsseancer og brugerinddragelsesprocesser med samarbejdspartnere og brugere, der befinder sig i Nordsjælland. Det gør udviklingsmøder og kommunikationen med de kommende brugere lettere og mere forståelig, samtidig med ændringsforslag kan afprøves og valideres med det samme.

”Hospitalsbyggerier stiller store krav til vidensdeling, koordinering og kvalitetskontrol mellem mange involverede parter. VR Studio er et værdiskabende redskab, der øger rådgiverne, myndighedernes og sundhedspersonalets forståelse for projektet – og medfører at fejl kan opdages og rettes inden selve byggeriet eller den efterfølgende drift. Jeg ser frem til at bidrage til en endnu bedre udviklingsproces frem til åbningen,” siger adm. direktør Jonas N. Salih fra Bim Equity, der har leveret VR Studiet til Nyt Hospital Nordsjælland.

FAKTA om Nyt Hospital Nordsjælland
Det nye hospital i Nordsjælland alle hospitalets funktioner i en bygning, som bliver integreret i landskabet og kommer til at ligge i den kommende naturskønne bydel Favrholm lidt syd for Hillerød. Hospitalet kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og dækker mere end 310.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Der er bevilliget 4,2 mia. kr. til opførelsen, og hospitalet får et samlet etageareal på 112.500 m2.

Bygherre: Region Hovedstaden
Totalrådgivere: Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Bygherrerådgiver: COWI
Funktionsplanlægning: Lohfert & Lohfert
Areal: 112.500 m2
Periode: 2010 - 2021