Badelement og GROHE parat til grøn omstilling

I et strategisk samarbejde vil Badelement ApS og GROHE A/S levere bæredygtige kvalitetsløsninger, der lever op til byggebranchens skrappeste miljøkrav

I et strategisk samarbejde Badelement ApS og GROHE A/S levere bæredygtige kvalitetsløsninger, der lever op til byggebranchens skrappeste miljøkrav. Fremover leveres Badelements badekabiner udelukkende monteret med GROHE’s miljørigtige badeværelsesløsninger, og de to partnere er de første på markedet til at levere grønne badekabiner til grønt byggeri for kommuner, boligforeninger, bygherrer og andet storskalabyggeri.

Badekabineproducenten Badelement ApS er Danmarks førende leverandør af præfabrikerede og skræddersyede badekabiner til dansk byggeri, og GROHE A/S er Europas største udbyder af vandteknologiske totalløsninger som armaturer, brusesystemer og cisterner.

Bæredygtig fremtid i byggebranchen

Støttet af Energifonden kortlægger Dansk Byggeri bygningers rolle i implementeringen af en mere energieffektiv og bæredygtig omstilling. Ifølge Klimarådet har bygninger en enorm indflydelse på en bæredygtig omstilling, da ca. 40% af samfundets energiforbrug ligger her.

Senior projektchef ved GROHE A/S, Henning Lien, forklarer, at det ligger GROHE A/S meget på sinde at sikre, at deres produkter lever op til de eksisterende miljøkrav, og at de kan leve videre ind i fremtiden.

- Vi tænker altid grønt som projekt-partner, og det er ikke bare snak men også handling. Vi er fortalere for det grønne valg, og vi leverer i specifikationen og supporten til Badelement en værdibaseret løsning i meget høj kvalitet.

Med de grønne badekabiner, er man på forkant med lovgivningen og på linje med udviklingen i den danske byggeindustri og de stadig skrappere krav til bæredygtighed i offentligt og privat udbudsmateriale. Det er blandt andet sket på Comwell Hotel Aarhus, hvor de to partnere har leveret 240 fuldt færdige badeværelser, der alle matcher hotelkædens skrappe kravspecifikationer om at opnå turistbranchens grønne miljømærke, Green Key.

Store ressourcebesparelser

Driftsomkostningerne ved anlægsbyggeri i hotelbranchen er den tungeste post i budgettet. 20% bruges på selve anlægs- og byggearbejdet, og 80% går til drift og vedligehold. I grønt byggeri, hvor der er særligt fokus på vand- og energioptimeringer, vil en eventuel merudgift i anlægsarbejdet opvejes af store besparelser på omkostningerne i driften. På Comwell Aarhus er ressourceforbruget væsentligt reduceret sammenlignet med konventionelle valg af sanitære produkter, udregnet fra Energistyrelsens normtal og med reference til Håndbog for Energikonsulenter.

GROHE’s cisterner i Badelements kabiner har en vandgennemstrømning på 4,5 liter pr. skyl. Det er en vandbesparelse på 25%. Armaturerne i håndvaskene har en vandgennemstrømning på 5,7 liter pr. minut, hvilket giver en vandbesparelse på 48%. Bruserne er traditionelt de store ressourceforbrugere på et hotel. GROHE’s brusere nedsætter vandforbruget med 25% med en vandgennemstrømning på 9 liter i minuttet.

- Vi kan lave brusere med et endnu lavere vandforbrug, men på et godt hotel skal der også tages hensyn til komforten. Jeg har set brusere med en vandgennemstrømning på helt op til 30 liter i minuttet, så vi er ret langt nede i vandforbrug på Comwell, hvor vi lever op til Green Key og endda med vores armaturer, der er mere ressourcebesparende, end kravene fra Green Key dikterer, siger Henning Lien fra GROHE A/S.

De grønne badekabiner giver en vandbesparelse på 4 mio. liter hvert år i hele hotellets levetid. Cirka en tredjedel af vandbesparelsen er varmt vand. Det er en samlet, årlig besparelse på ca. 210.00,- kr., ekskl. moms, i forhold til prisen på vand og fjernvarme. Desuden giver mindre varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper mindre opbevaring, opvarmning og cirkulering af vandmængder og følgende et årligt fald i strømforbruget. Dertil gives 5 års fuld produktgaranti, inklusiv alt vedligehold i perioden.

Strategisk samarbejde

Hos Badelement ApS har man for længst indset nødvendigheden af en bæredygtig udvikling kombineret med et skarpt fokus på den omkostningsmæssigt fornuftige produktion. Badelement ApS er i betydelig vækst og har været det konstant siden etableringen i 2008. Årsagerne er blandt andet langsigtet, strategisk planlægning via konstellationer som samarbejdet med GROHE A/S. Samarbejdet sker i form af specifikke GROHE projekt-services som vand- og energiberegning, produktspecifikation, produktdokumentation, installations-træning, service og after-sales.

”GROHE har det bæredygtige produktsortiment, vi har brug for til vores kunder. Specielt på det energibesparende og vandbesparende område, der er vigtigt for hoteller som Comwell. Det er vigtigt for os at have sikkerhed for, at vi har en samarbejdspartner, der kan løfte den opgave, der specificeres i samarbejde med vores kunder, og det har GROHE gjort til fulde. Det giver tryghed i vores rådgivning, at vi har en samarbejdspartner, der er klædt på til opgaven,” siger Henning Jørgensen, salgschef ved Badelement ApS.

Foto: Designet går hånd i hånd med ressourcebesparelserne, når Badelement leverer færdige badekabiner med GROHE installationer.