Boligbyggeri i vækst kan udløse prishop

Øget aktivitet i boligbyggeriet gør, at såvel private som offentlige bygherrer skal være opmærksomme på flaskehalsproblemer og risiko for stigende priser, fremhæver Bygherreforeningen
Tekst: 

Nye tal fra Byggepipeline.dk, som giver overblik over store byggeprojekter (+50 mio. kr.) – minus anlægsprojekter – de kommende 12 måneder, er netop offentliggjort.

– Byggepipelinen for de kommende 12 måneder er blevet lidt større sammenlignet med den seneste pipeline fra maj 2016. Den nye pipelineliste indeholder i alt 432 projekter med byggestart de kommende 12 måneder. Det svarer til projekter til en samlet værdi på lige over 66 mia. kr. og en fremgang på 562 mio. kr. i forhold til seneste pipeline fra maj, fortæller adm. direktør fra Byggefakta Jens Slott Johansen, som leverer informationerne til Byggepipeline.dk.

Mange store projekter i hovedstaden

Det er især i hovedstaden, at byggekranerne får travlt de kommende 12 måneder.

– Udviklingen præges af situationen i København. Hovedstaden tegner sig lige nu for halvdelen af de store udbud, og selvom der er en mindre stigning i Region Sjælland, Nordjylland og Syddanmark, så sker der bare rigtig meget i København for tiden, tilføjer Jens Slott Johansen.

Han forklarer, at udviklingen især skyldes mange boligprojekter i hovedstaden. Den lave rente sammen med høje boligpriser gør boligmarkedet til et interessant investeringsobjekt. Det understøttes også af, at det især er de private aktører som f.eks. pensionskasser og private developere, der bygger. Denne gruppe står lige nu for 66 pct. af de store udbud, hvilket svarer til projekter for 43,6 mia. kr.

Stor fart på boligbyggeriet

Byggepipeline.dk indeholder desuden prognosegrafer, der viser udviklingen for de store byggeprojekter (+50 mio. kr.) fordelt på hovedgrupper fra 2012 og helt frem til 2019. Her er tallene periodiseret og viser således den årlige aktivitet for en hovedgruppe.

Jens Slott Johansen tilføjer:

– Byggeriet holder lige nu et højt aktivitetsniveau sammenlignet med tidligere år. Fra 2012 til 2015 har der været et markant stigende aktivitetsniveau for de store byggeprojekter i Danmark, og med de nye prognoser ser det ud til, at niveauet fra 2015 vil holde frem til 2019.

Fremgangen i aktivitetsniveauet fra 2012 til 2015 skyldes især en markant fremgang for boligbyggeriet; en fremgang, der ser ud til at fortsætte helt frem til og med 2018. Kun et enkelt boligbyggeri er blandt de allerstørste projekter.

Risiko for kapacitetsproblemer

Det høje aktivitetsniveau er godt for beskæftigelsen. Men går det for stærkt, kan det give kapacitetsudfordringer, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen. Han repræsenterer de store organisationer og virksomheder, der som bygherrer bestiller byggerierne:

– Vi skal berede os på kapacitetsproblemer på de store projekter. Det høje niveau ser ud til at fortsætte. I en situation, hvor alle lige fra ingeniører til entreprenører har meget at lave, opstår der nemt flaskehalse i enkelte regioner eller inden for nogle specialistområder, siger direktør Henrik L. Bang.

Han forklarer, at i et meget travlt marked, hvor alle er i sving, kan det være vanskeligt at finde relevante entreprenører til de store opgaver, og priserne risikerer at stige.

Derfor opfordrer han sine medlemmer til at analysere markedssituationen grundigt, inden de udbyder deres opgaver. Timing i forhold til andre projekter kan være afgørende for gode priser.

Derudover ser han også gerne et større udbud af leverandører. Enten ved, at entreprenørvirksomhederne øger kapaciteten, eller at nye udenlandske aktører etablerer sig på det danske marked.

– Det stabile danske marked for store byggeprojekter må være interessant for udenlandske aktører, siger han, og opfordrer også sine medlemmer til at have en international tilgang til deres udbud.
Kapacitetsudfordring mærkes i markedet

Kuben Byg er en af de ejendomsvirksomheder, som arbejder i Region Sjælland. Lige nu er de ved at opføre boligbyggeri med i alt 66 lejligheder i Sønder Havn ved Køge i samarbejde med Casa Nord. Direktør Line Røtting Dornan kan nikke genkendende til et øget aktivitetsniveau og de begyndende kapacitetsudfordringer:

– Vi har eksempler på, at nogle melder pas på en entreprise, fordi de har for travlt. Og det gør jo, at vi bliver nervøse for, om prisen nu stiger. Nogle steder uden for København begynder der at være gang i den. Det er især i Køge, Roskilde og Frederikssund, vurderer Line Røtting Dornan.

Top 10 udbud i Danmark i perioden august 2016 til juli 2017

Projekt Region Byggeart Byggestart (år/kvartal) Budget i mio.
Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Nybyg 2016/3 4.400
Nyt Aalborg Universitetshospital Nordjylland Nybyg 2017/2 1.100
Opførelse af varmeværk Sjælland Nybyg 2017/1 1.000
Nyt Hospital Hvidovre Hovedstaden Nybyg 2016/4 920
Opførelse af boliger Hovedstaden Nybyg 2017/2 750
Opførelse af kontorbygninger Syddanmark Nybyg 2017/2 750
Sygehus Sønderjylland-Aabenraa Akutsygehus Syddanmark Kombi 2017/2 700
Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Kombi 2016/4 520
Opførelse af logistikcenter Sjælland Nybyg 2016/4 500
Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Nybyg 2016/4 500

Kilde: Byggepipeline.dk.