STB BYG A/S skal bygge Svendborg Friplejehjem.

STB BYG A/S har netop vundet totalentreprisen på Svendborg Friplejehjem. En opgave til ca. 50 mio. kr. med byggestart i begyndelsen af det nye år.

Det går godt for entreprenørvirksomheden STB BYG A/S i Vejle. De vinder en pæn del af de licitationer, de er med i, og har i dag byggeprojekter over hele landet.

Det er ingen hemmelighed, at for langt de fleste byggeprojekter er prisen af stor betydning, og det gælder naturligvis også for de projekter STB BYG giver pris på. Det er derfor altafgørende for virksomhedens indtjening at have fokus på selve processen, skriver virksomheden i en meddelelse.

- Vi arbejder benhårdt på hele tiden at optimere byggeprocessen, uden at det går ud over kvaliteten, fortæller adm. direktør Jens Winther og tilføjer:

- Vi prioriterer energioptimering og bæredygtighed i materialevalget, men vi har også fokus på at få trimmet projekt- og tidsstyringsprocesserne mest muligt. Vi arbejder ligeledes med LEAN i forhold til at anvende industrielt producerede bygningselementer, og så holder vi økonomien i et stramt greb. Endelig har vi nogle meget dygtige og kompetente byggeledere, der sørger for, at byggeriet bliver ledet engageret og effektivt. Når et byggeri er leveret, gennemgår vi det nøje for at se, hvor vi kunne have gjort det endnu bedre. Så vi bruger og udnytter hele tiden den viden, vores medarbejdere kommer hjem med, til at blive dygtigere.

Løsningsorienteret samarbejde

Totalentreprisen på Svendborg Friplejehjem er ikke vundet af STB BYG alene, men af det hold som STB BYG i dette tilfælde har vurderet ville være de bedste til at løfte opgaven.  Her er det GPP Arkitekter, som er en af landets førende tegnestuer indenfor byggeri til fysisk og psykisk plejekrævende, Ingeniør’ne A/S, der har mange års erfaring med sundheds- og sygehusbyggeri og Labland Arkitekter ApS, der kan skabe sanselige og involverende uderum, hvilket de før har vist i forbindelse med tilsvarende projekter, hvor hverdagen for mennesker med fysiske og psykiske behov er i centrum.

- Når vi sætter et hold er det selvfølgelig vigtigt, at alle har de rette faglige kompetencer, men det er mindst lige så vigtig, at teamet vægter samarbejdet og udveksling af informationer højt. Det er altid nemt at samarbejde, når alt går efter planen, men det er vigtigt, at ens samarbejdspartnere også er løsningsorienterede og sætter det endelige resultat højst, hvis noget går galt. Det er sådan et team, vi har samlet her, siger Jens Winther.

Plejehjem i midten af Svendborg

Det er Danske Diakonhjem, som står bag opførelsen af det nye friplejehjem med 40 plejeboliger og tilhørende fællesfaciliteter i Svendborg bymidte. KPF Arkitekter er arkitekt og bygherrerådgiver på projektet,

STB BYG arbejder allerede på en anden opgave for Danske Diakonhjem. Det er Valby Friplejehjem, der skal stå færdigt i foråret 2018. Til det siger Jens Winther:

- Selvom det ene byggeri ikke er afsluttet, inden vi skal påbegynde det næste, er det da en fordel, at vi allerede arbejder på en lignende opgave, og ikke mindst kender bygherren.

Svendborg Friplejehjem kommer til at ligge tæt på gågaden, stationen, indkøb, havnen og vandet. Der bygges i U-form op mod en eksisterende bebyggelse, så der skabes et gårdrum, hvor der bl.a. etableres sansehave og vandbassin. I stueplan bliver de fælles servicefaciliteter placeret sammen med ti boliger. På både 1. og 2. etage bliver der 15 boliger med tilhørende fællesarealer og fælles altaner, mens 3. etager får fælles aktivitetssal med udsigt ud over havnen og vandet. En udsigt det også bliver muligt at nyde fra den fælles tagterrasse.

Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet. De driver et stort antal friplejehjem fordelt over hele landet. Et friplejehjem har ikke en driftsoverenskomst med den lokale kommune, og kan derfor drives med langt større frihedsgrad for hvert enkelt plejehjem. Danske Diakonhjem er en non-profit organisation, og det er ikke dyrere hverken for beboerne eller samfundet at benytte et friplejehjem fremfor et almindeligt plejehjem.