Aalborgs byggesektor boomer

En nylig måling foretaget af BusinessAalborg viser, at kommunen netop nu oplever den højeste beskæftigelse i byggebranchen siden 2008

Aalborgs byggesektor trækker fra både Aarhus og København målt på væksten i beskæftigelsen. Også på omsætningen og værditilvæksten er der stor fremgang. Det skyldes bl.a. den store byggeaktivitet i byen, mener erhvervschefen i Aalborg Kommune. For entreprenørerne og håndværksvirksomhederne i området bliver der de kommende år et kapløb om at skaffe mandskab nok til at følge med efterspørgslen.

En nylig måling foretaget af BusinessAalborg viser, at kommunen netop nu oplever den højeste beskæftigelse i byggebranchen siden 2008. Beskæftigelsen i byggesektoren faldt fra 2008 til 2011, men er steget siden, og i perioden 2011-2016 har der været en vækst i antallet af beskæftigede lønmodtagere på hele 24,7 %.                    

Alene det seneste år er der skabt 10 % flere jobs inden for byggeri i Aalborg. Det er pænt over landsgennemsnittet på 4,9 %, og sammenligner man Aalborg med Aarhus og København, ligger de to større byer på henholdsvis 5,2 % og 3,9 %.

Byggeriet er en vækstmotor

Arbejdspladser i byggebranchen udgør 8,9% af den private beskæftigelse i Aalborg, og bygge og anlæg er dermed den tredjestørste branche i den private sektor efter handel og industri. Virksomheder inden for bygge og anlæg bidrager med 11,2 % af værditilvæksten i den private sektor.

- Byggeriet er en glimrende konjunkturindikator, og når der er stor vækst i beskæftigelsen og omsætningen hos byggevirksomhederne i Aalborg Kommune, skyldes det til dels, at der er meget stor byggeaktivitet i Aalborg og har været det i en årrække. Det er erhvervs- og boligbyggeri i forbindelse med omdannelse af de tidligere havne- og industriområder, det er renoveringer af almene boliger, og det er opførelse af ungdomsboliger. Efterspørgslen er og vil også fortsæt være præget af store offentlige investeringer, men denne efterspørgsel er nu også suppleret af privat kapital, herunder investeringer fra pensionsfonde. Det er en meget positiv udvikling, især når den lægges ovenpå et fortsat højt offentligt investeringsniveau, siger erhvervschef i Aalborg Kommune, Tonny Skovsted Thorup, og fortsætter:

- Vi ved desuden, at der bliver enormt stor efterspørgsel på byggefaglige personer - både håndværkere, bygningskonstruktører, ingeniører m.m. - efterhånden som det store sygehusbyggeri i Aalborg Øst for alvor kommer i gang.

Ser man på tallene i BusinessAalborgs seneste analyse tyder det på, at byggeriet også de kommende år vil være den helt store vækstmotor i Aalborg. Antallet af arbejdspladser inden for byggeri og anlæg forventes at stige med 10 % frem mod 2020, og 51 % af byggevirksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere de kommende år, mens kun 5 % forventer at nedskalere.

Begyndende flaskehalse

Den største trussel mod den fortsatte vækst er flaskehalsproblemer. Konkret mærker virksomhederne allerede nu en mangel på elektrikere og VVS-teknikere. Den demografiske udvikling forventes at forstærke tendensen, idet store årgange af håndværkere går på pension de kommende år, mens der uddannes få faglærte.

Hos entreprenørvirksomheden MT Højgaard, der har afdelinger over hele landet, mærker man tydeligt væksten i byggesektoren i Aalborg. Det betyder bl.a., at virksomheden gør en ekstra indsats for at fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye. 

- Jeg kan sagtens genkende tallene og vurderer også umiddelbart, at vi på nogle områder måske endda ligger lidt over det beskrevne niveau, siger direktør i MT Højgaard Aalborg, Carsten Nielsen, som anslår, at han har 20 % flere ansatte nu end på samme tid sidste år. - Væksten betyder, at det for mange byggevirksomheder spidser til med ressourcerne, både på funktionær- og håndværkersiden. Der er en del efterspørgsel på medarbejdere i branchen, og man headhunter meget hos hinanden. Hos MT Højgaard bruger vi derfor dels mange kræfter på fastholdelse, dels ansætter vi en del nyuddannede. De byggevirksomheder, som i løbet af de kommende fem år kan sikre sig bedst på medarbejdersiden, bliver vinderne.

Seneste nøgletal for bygge- og anlægsbranchen i Aalborg:

712 arbejdssteder med 8 ansatte i gennemsnit

Domineret af små og mellemstore virksomheder (70 % har under fem ansatte)

5.919 beskæftigede lønmodtagere

Fuldtidsbeskæftigelse på 5.395 personer

Omsætning på 8,1 mia. kr. (2014)

Værditilvækst 5,3 mia. kr. (2014)

Værditilvækst pr. medarbejder på 1.165.927 kr. (mere end øvrige private erhverv)

Kilder:

De anvendte tal i BusinessAalborgs rapport ”BEDRE Overblik” stammer dels fra en nylig særkørsel hos Danmarks Statistik (2. kvartal 2016), dels fra analysen FREMKOM3.

Foto:Erhvervschef i Aalborg Kommune, Tonny Skovsted Thorup